Bravida skal bli ledende innen Energitjenester og Technical Facility Management

Bravida har en viktig plass i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Vi må kunne levere tjenester som gjør at våre kunder enkelt og effektivt kan bidra i den store omstillingen som ligger foran oss. Så mye som en tredjedel av CO₂-utslippet kommer fra bygninger, og bygg står for 40 % av Norges energibruk. Sammen med våre kunder skal vi redusere dette.

Pressemelding

Store energibesparelser kan oppnås i eksisterende næringsbygg ved optimal drift og oppgradering av byggets tekniske anlegg.

Samler spisskompetansen i enheten Energy & Technical Facility Management

– Vi samler nå kompetanse fra flere fagmiljø i Bravida og bygger opp et Energy Management-miljø som skal overvåke og analysere forbrukt energi hos våre kunder. Samtidig ser vi hvor effektivt energien forbrukes knyttet opp mot driftsparametere for eiendommen eller anlegget. På denne måten skal vi synligjøre energisparepotensialet og foreslå konkrete løsninger for reduksjon av forbruk, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Bravida er allerede eksperter på tekniske bygningsinstallasjoner. Vi leverer i dag små og store servicetjenester i ett eller flere fag, til kunder over hele landet. Vi opplever at også markedet for Facility Management endrer seg.

Det etterspørres og kreves i større grad løsninger basert på spisskompetanse innenfor de tekniske fagene i kombinasjon med kompetanse på Energy Management – fremfor de mer tradisjonelle Integrated Facility Management-løsningene levert fra én leverandør. 

– Vi opplever økende etterspørsel fra kunder knyttet til rådgivning og gjennomføring av tiltak for å optimalisere drift og energibruk. Dagens kraftpriser gjør selvfølgelig at fokus på reduserte energikostnader er stort nå, men uavhengig av dette har vi også merket en økende interesse for en Facility Management-leverandør med tydelig teknisk ståsted, fortsetter Bakke.

Bravida etablerer nå enheten Energy & Technical Facility Management, hvor vi bygger opp spisskompetanse innen Energy Management og Technical Facility Management. Dette er områder med tydelige gjensidige synergier.

Viktig lokal kompetanse

Våre lokale avdelinger landet rundt er sentrale. Vi skal benytte vår lokale kompetanse, vi kjenner det lokale markedet og våre kunder. Våre medarbidere er oppdatert på tekniske løsninger og får kontinuerlig kompetansepåfyll i sitt fag.

– Denne lokale tekniske fagkompetansen, sammen med en spesialisert enhet der hovedkompetansen er planlegging, rådgivning, utvikling og energianalyser, mener vi gir det beste samspillet mellom lokal og sentral leveranse og kompetanse, sier Tore Bakke.

Vi kan med dette skal ta et helhetlig ansvar for våre kunders eiendommer og bygninger ved å levere management-tjenester med spisskompetanse innenfor energi, vedlikehold, utvikling og optimalisering av ressursbruk. Den lokale avdelingen bidrar med tekniker, kompetanse og nærhet.

En trygg og fullkompetent partner

Vi skal sørge for at våre kunder kan forbedre sin egen drift og ha fokus på egen kjernevirksomhet. Bravida ønsker å være en partner for våre kunder innen effektiv energibruk og teknisk drift av eiendommene. Enten ved at vi leverer energitjenester, tjenester innen facility management, eller begge sammen.

Nå bygger vi opp organisasjonen innenfor Energy & Technical Facility Management suksessivt ved at vi tar utgangspunkt i allerede etablerte leveransemodeller innenfor service, og utvikler disse videre.

Tilsvarende leveransemodeller bygges nå opp både i Sverige, Danmark og Finland. Dette for å kunne betjene et større marked, men også for å kunne videreutvikle og dele kompetanse.