Building Automation forsterkes som forretningsområde i Bravida Norge

I hele Bravida-konsernet er det nå sterkt fokus på å videreutvikle Building Automation som forretningsområde. Hensikten er å forsterke og videreutvikle dagens leveransetilbud innenfor byggautomasjon, energioptimalisering og digitalisering av leveransene.

Pressemelding

Ansvarlig for dette arbeidet i Bravida Norge er Håvard Kristiansen, nyansatt forretningsutvikler for Building Automation. Håvard kommer fra en stilling som Head Of Project Execution i Siemens AS, der han blant annet har vært ansvarlig for alle prosjektleveranser innenfor byggautomasjonssegmentet i Norge.

– I Bravida vil vi satse tungt på utdanning av vårt personell gjennom kursing, etterutdanning og teamwork på tvers av fagdisipliner for å kunne tilby et bærekraftig og sterkt fagmiljø som vil komme våre kunder til gode, og dette sammen med vår lokale tilstedeværelse vil være en av våre styrker, forteller Håvard. 

Bravida Building Automation vil kunne integrere, overvåke og samordne alle tekniske system i kunders bygninger, også fjernovervåking. Gjennom energioptimalisering samt leveranse av driftssikkerhet og komfort vil også verdien på bygningene til kundene øke.

Ved denne satsingen skal Bravida sørge for å integrere bygningenes tekniske systemer slik at de spiller sammen og gir kunden opplevelser av gode funksjonsriktige bygninger med godt inneklima og optimale driftskostnader, sammen med et tydelig fokus på bærekraft. Målet er også å gjøre livet enklere for driftspersonellet av bygningene, slik at de får et system og en totalleverandør med lokal tilknytning å forholde seg til.

– Det planlegges å ansette mange nye medarbeidere flere steder i landet. Vi ser etter sterke fagpersoner innen byggautomasjon som skal inn i mange spennende stillinger som blant annet prosjektledelse, service og prosjekterende roller, fortsetter Kristiansen. 

Bravida skal etablere sterke fagmiljøer i alle sine ni regioner på landsbasis gjennom å forsterke allerede etablerte avdelinger samt etablere nye avdelinger i de regionene hvor vi ikke er etablert i dag. Dette vil skje via rekruttering og intern opplæring, men også via oppkjøp av aktører som passer inn i Bravidas strategi for vekst. 

Vi har en tydelig strategi om å bli en betydelig aktør også innenfor byggautomasjon som fagområde. Dette vil komplettere vår eksisterende visjon om at «Bravida gir bygninger liv». Med byggautomasjon vil vi kunne kontrollere og styre disse bygningene gjennom hele livssyklusen på en økonomisk og bærekraftig måte.

– Samtidig ser vi også etter flere samarbeidspartnere som driver med byggautomasjon over hele landet. Dette vil bidra til å styrke vår tilstedeværelse i markedet, avslutter Kristiansen.