Jørn Håkon Larsen fra Fredrikstad blir ny avdelingssjef for Bravidas nye avdeling Fredrikstad Fire & Security (BFS)

Jørn Håkon Larsen skal i sin nye stilling lede 70 medarbeidere og får ansvaret for en avdeling med målsetning om sterk vekst i de kommende årene. Han kommer fra stillingen som serviceleder/koststedsansvarlig for Fire & Security-delen av Bravida Fredrikstad Elektro.

Pressemelding

– Jørn har gjort en svært god jobb i sine tidligere roller i Bravida og feirer i år 25 år i selskapet. Jeg er veldig glad for å få han med i ledergruppen for regionen. Han vil få ansvaret for å utvikle avdelingen, hvor hovedfokus er på å øke vårt tjenestetilbud innen Fire & Security, sier regionsdirektør for Nedre Viken i Bravida Norge, Martin Andersen.

Bravida Norge har økt omsetningen med to milliarder de siste fem årene og har mer enn 3 000 medarbeidere totalt.

Avdeling Fredrikstad Elektro tar i dag for seg både Elektro og Fire & Security. Avdelingen er stor og har gjennom mange år vært ledet, samt driftet godt og lønnsomt, av avdelingssjef Bent Lislerud. I forbindelse med at Lislerud har valgt å gå av med pensjon, og i samråd med selskapets strategi, gjøres det nå endringer hvor fagområdene deles inn i to avdelinger. Lislerud vil være tilgjengelig frem til sommeren 2023, i første omgang som midlertidig avdelingssjef for Fredrikstad Elektro. Når ny leder er på plass for Fredrikstad Elektro vil han fungere som støtte til de nye avdelingssjefene i Fredrikstad, samt få andre spennende oppgaver i regionen. Dette for å få til en best mulig overgang og samtidig sørge for den kompetanseoverføringen det er behov for før han avslutter en lang og tro tjeneste i Bravida Norge AS.

– Fagområdet Jørn nå tar over er viktig for Bravida. Vi har en overordnet strategi om å satse ytterligere innen fagområdet Fire & Security og organisasjonsendringen vil legge forholdene til rette for et slikt fokus. Målet er å vokse videre, blant annet gjennom organisk vekst hvor vi trenger mange faglærte og lærlinger i tiden fremover, fortsetter Andersen.

Jørn Håkon Larsen er en lokal Fredrikstad-gutt, og har et bredt nettverk i distriktet. Han er gift og har tre barn. Han har vært med på hele Bravidas reise siden han begynte som hjelpearbeider for 25 år siden, og gradvis jobbet seg oppover i Bravida som montør, tekniker, bas, serviceleder, prosjektleder og koststedsleder i avdelingen. Jørn startet i sin nye rolle fredag 1. april 2022.

– Jeg er opptatt av gode relasjoner – både internt i Bravida og ut mot våre samarbeidspartnere og kunder. Jeg ønsker å være en synlig leder som engasjerer meg i den daglige driften i avdelingen, men også møte kundene der ute, sier Larsen.

Fredrikstad-avdelingen er en av de ledende avdelingene innen Fire & Security i Bravida Norge, og har høy kompetanse i alle ledd.

– Jeg ser på dette som en meget spennende og viktig oppgave, og gleder meg til å komme i gang, forteller Larsen videre.

Avdelingen han nå får ansvaret for tilbyr alle tjenester innen Fire & Security og har et eget miljø innen lås og beslag.

– Jeg vil berømme Bravida for å utvikle og løfte egne medarbeidere oppover i systemet. Dette blir lagt merke til av medarbeidere, kunder og arbeidssøkere som meget positivt, avslutter Larsen.