Rino Høistad fra Fredrikstad blir ny avdelingssjef for Bravidas avdeling Fredrikstad Elektro

Høistad skal i sin nye stilling lede 70 medarbeidere og får ansvaret for en avdeling med målsetning om sterk vekst i de kommende årene.

Pressemelding

Rino Høistad kommer fra Elektro Spesialisten AS hvor han i dag innehar rollen som eier og daglig leder.

– Rino stiller med sterk fagkompetanse og har med seg verdifull erfaring innen ledelse fra tidligere engasjement i blant annet Sønnico og ABC Svakstrøm. Jeg er veldig glad for å få han med i ledergruppen i regionen. Han vil få ansvaret for å utvikle avdelingen videre, hvor hovedfokus er på å øke vårt tjenestetilbud innen elektro og helhetssalg, sier regionsdirektør for Nedre Viken i Bravida Norge, Martin Andersen.

Bravida Norge har økt omsetningen med to milliarder de siste fem årene og har mer enn 3 000 medarbeidere totalt.

Avdeling Fredrikstad Elektro tar i dag for seg både Elektro og Fire & Security. Avdelingen er stor og har gjennom mange år vært ledet, samt driftet godt og lønnsomt, av avdelingssjef Bent Lislerud. I forbindelse med at Lislerud har valgt å gå av med pensjon, og i samråd med selskapets strategi, gjøres det nå endringer hvor fagområdene deles inn i to avdelinger. Lislerud vil være tilgjengelig frem til sommeren 2023, i første omgang som midlertidig avdelingssjef for Fredrikstad Elektro. Etter at Rino Høistad er på plass vil han fungere som støtte til de nye avdelingssjefene i Fredrikstad, samt få andre spennende oppgaver i regionen. Dette for å få til en best mulig overgang og samtidig sørge for at den kompetanseoverføringen det er behov for før han avslutter en lang og tro tjeneste i Bravida Norge AS.

– Avdelingen Rino nå tar over er viktig og har over tid vært en sterk avdeling i Østfold. Vi har en overordnet strategi om lønnsom vekst og organisasjonsendringen vil legge forholdene til rette for et slikt fokus. Målet er å vokse videre, blant annet gjennom organisk vekst hvor vi trenger mange faglærte og lærlinger i tiden fremover, fortsetter Andersen.

Rino Høistad både er fra og bosatt i Fredrikstad. Han har gode relasjoner og et stort nettverk i området. Han er gift, har tre barn og fire barnebarn. Han er utdannet elektriker gr. L, automasjonstekniker, fagskoleingeniør på elkraft og innehar papirene som faglig ansvarlig og er ekom-autorisert. Han vil med sin erfaring bidra positivt i utviklingen av avdelingen og i Bravida som selskap. Rino tiltrer sin nye rolle 1. juni 2022.

– Jeg er opptatt av å være en inkluderende og fremtidsrettet leder. Det er viktig for meg som leder å legge til rette for at medarbeiderne skal kunne vokse og utvikle seg i Bravida. Jeg vil bidra til å videreføre den tryggheten og det gode arbeidsmiljøet jeg har oppfattet at de i dag har skapt og ser hver enkelt medarbeider som like viktige for at vi skal lykkes fremover, sier Høistad.

– Jeg ønsker at Fredrikstad Elektro skal være en ledende bedrift og et naturlig valg for våre kunder. Vi skal også være en aktør som bidrar til å utvikle vårt nærmiljø sammen med våre andre fagområder og avdelinger på huset og i Østfold, forteller Høistad videre.

Avdelingen han nå får ansvaret for er lokalisert med avdelingene Fredrikstad Fire & Security (BFS) og Fredrikstad VVS som tilsammen innehar et komplett teknisk tjenestetilbud til våre kunder og samarbeidspartnere.

– Vi skal være med å bidra til leveranse av ny teknologi som gir bærekraftige løsninger til alle våre kunder. Bravidas satsning på automasjon er også veldig spennende i og med at vi i Fredrikstad er samlokalisert på tvers av tekniske fag. Her er det mange muligheter, og det å komme inn i Bravida blir en veldig positiv og spennende oppgave å ta fatt på. Jeg er stolt over å bli valgt til denne jobben og gleder meg veldig til å bli en del av gode kollegaer som jobber godt sammen, avslutter Høistad.