Sikkerhetskultur er temaet for HMS-uka i Bravida

For sjette år på rad vier Bravida-konsernet en hel uke til sentrale HMS-tema. Uka er blitt en tradisjon for Nordens ledende totaltekniske entreprenør, og arrangeres hvert år i uke 37.

Pressemelding

Identitet og forutsetninger er to sentrale begrep for å oppnå god sikkerhetskultur, og gjengangere under årets HMS-uke. Alle Bravidas medarbeidere gjennomgår aktiviteter og opplæring knyttet til hovedtemaet og disse begrepene, blant annet gjennom videoopplæringskurs og quiz. 

Engasjementet har vært stort blant medarbeiderne, og uka er et viktig ledd i å oppnå nullvisjonen om arbeidsulykker og et godt og trygt arbeidsmiljø.

Besøkt kunder og prosjekter i hele landet

– Jeg er glad for at HMS-uka har blitt en tradisjon hos oss. Gjennom uka vi er i ferd med å legge bak oss har jeg besøkt kunder og prosjekter i hele landet og snakket om dette viktige temaet. Utrolig gøy å se hvor godt det jobbes med HMS og ikke minst registrere at sikkerhetskulturen arbeides aktivt med, noe våre kunder også verdsetter, forteller Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. 

Andre viktige temaer for HMS-uka er inkluderende humor og akseptabel kommunikasjon, samt bærekraft. Humor kan være en kulturbygger, som kan inkludere noen, men ekskludere andre. Vi ønsker at våre medarbeidere er bevisst på dette, slik at vi inkluderer alle mennesker hos oss.  

Alle Bravidas medarbeidere oppfordres til å delta på den nasjonale strandryddedagen i regi av Hold Norge Rent. Dette er en frivillig dugnad i arbeidet mot forsøpling langs norskekysten, og vern av natur og miljø er et viktig bærekraftsmål for Bravida. 

– Vi har også en målsetning om at ingen skal skades fysisk eller psykisk på jobb i Bravida. HMS-uka og Safety talks er et viktig verktøy for å nå denne målsetningen, fortsetter Bakke.

Identifiserer risikabel adferd sammen

I årets HMS-uke blir det gjennomført Safety talks, hvor leder besøker arbeidsplassen og går en runde sammen med medarbeiderne for å føre en dialog om sikkerhet i hverdagen. Sammen identifiserer de risikabel atferd og finner løsninger for å eliminere risikoer, og diskuterer forbedringsforslag. 

Gjennom arbeidet med HMS har Bravida Norge også redusert sin H-verdi, som sier noe om hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører minimum én hel dags fravær fra arbeidet. 

– Bravida Norge har gjennom systematisk HMS-arbeid de siste årene klart å redusere H-verdien i virksomheten gradvis til et historisk bunnivå. Gjennomføringen av den årlige HMS-uka bidrar til dette, og sikkerhetsopplæringen er også intensivert gjennom e-læringsprogrammer, kursing, risikometodeopplæring og risikoforståelse for alle medarbeidere, sier Robert Krahl, HMS-sjef i Bravida Norge. 

På bildet: Tom Sæthershagen i Bravida Norges avdeling Asker Elektro.
Fotograf: Anders Byhold, Bravida Norge