Stor sikkerhetskontrakt tildelt Bravida: Skal levere brannsikkerhet til en av Norges største eiendomsforvaltere

Bravida er tildelt kontrakt med Oslobygg med rammeavtale for vedlikehold av brannalarmanlegg, nødlys og ledesystemer. Avtalen hadde oppstart 1. oktober, og har en varighet på fire år med en estimert verdi på 100 millioner norske kroner. 

Pressemelding

– Vi scorer høyt på alle evalueringskriteriene; gode innkjøpsbetingelser, kompetanse og kvalitet, oppgaveforståelse og miljø. Dette er en viktig avtale for Bravida og en viktig avtale for forretningsområdet fire & security. Vi er ydmyke ovenfor tilliten vi er vist av Oslobygg KF, sier Frode Ljunggren Andersen, avdelingsleder for Bravida Norges avdeling for fire & security i Oslo.

Oslobygg eier, forvalter, bygger og utvikler offentlige bygg for alle livets faser i hovedstaden, og skal de nærmeste årene investere stort i utvikling av byområder. Bravida skal levere tjenester innen brann og sikkerhet til skolene i Oslobygg KF sin eiendomsportefølje, som består av 650 skolebygg fordelt på 177 skoler. 

– Dette vil kraftig forsterke vår eksisterende lønnsomme vekst og vi ser tydelig at den seriøse delen av markedet velger kvalitet, kompetanse og kapasitet over kunstige lave priser, gjennom å stille strenge krav til tilbyderne. Det gir motivasjon til å fortsette arbeidet med å fokusere på det som er det viktigste, å sikre liv og verdier, fortsetter Andersen.

Om kontraktsinngåelsen skriver Oslobygg at Bravida blant annet er leverandøren med best uttelling på pris, prosjektleder og oppdragsforståelse. I tillegg viste Bravida solid forståelse for betydningen og bruken av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, og vurderes til tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. 

– For oss i Bravida Norge er dette en viktig kontrakt hvor vi er meget fornøyde med at Oslobygg valgte oss som leverandør på denne rammeavtalen på brannsikkerhet,  og vi takker samtidig for tilliten. Vi har over lang tid jobbet målrettet og strategisk for å vinne denne kontrakten og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig, sier en stolt divisjonsdirektør for Bravida Norges divisjon Østlandet, Øyvind Hagen.

Flere medarbeidere søkes

– Vi har ressursene vi skal bruke på denne rammeavtalen, men vi ser ut ifra den totale veksten til forretningsområdet at vi må rekruttere flere nye kompetente teknikere i tiden som kommer. Heldigvis er vi attraktive på markedet og har lett for å tiltrekke oss de beste, takket være et godt arbeidsmiljø og en reell mulighet for våre medarbeidere til å utgjøre en forskjell, sier Joakim Malming, serviceansvarlig i Bravida Norges avdeling for fire & security i Oslo.

Les mer om Bravidas avdeling for fire & security, samt se ledige stillinger på bravida.no.