Thomas Kollshaugen har tatt over som leder for Bravida Norges region Innlandet

Kollshaugen skal i sin nye stilling lede hele 260 medarbeidere og får ansvaret for en region med målsetning om 450 millioner kroner i omsetning. 

Pressemelding

Bravida Norge har økt omsetningen med ca. 2 milliarder kroner de siste fem årene og har mer enn 3 000 medarbeidere totalt.

– Området Thomas nå tar over er viktig for Bravida. Vi har en stor ordrereserve i regionen, og med de mulighetene som ligger innenfor området ønsker vi å utvikle dette både på service- og prosjektsiden. Målet er å vokse videre, både gjennom organisk vekst og oppkjøp samtidig som vi trenger mange faglærte og lærlinger i tiden fremover, forteller Øyvind Hagen, divisjonsdirektør i Bravida Norges divisjon Østlandet. 

Kollshaugen har lang erfaring fra forskjellige posisjoner i elektrobransjen, både som daglig leder, prosjektsjef og avdelingsleder i større organisasjoner. Han kommer senest fra stillingen som prosjektsjef i Innlandet Elektro.  

– Jeg ønsker å utvikle Bravida videre, og øke markedsandelen innen våre fagområder i regionen. I tillegg ønsker jeg å skape en sterkere synlighet i markedet, og være en foretrukken arbeidsgiver i området. Jeg ser på dette som en utrolig spennende og utfordrende oppgave, og gleder meg til fortsettelsen i ny stilling, forteller Kollshaugen. 

Regionen han nå får ansvaret for består av Bravidas til sammen åtte avdelinger i Follo, Romerike, Lillestrøm, Hamar, Lillehammer og Raufoss. 

Bildetekst: Fra venstre: Thomas Kollshaugen og Øyvind Hagen. Foto: Bravida Norge.