Blir avdelingsleder for Bravidas automasjonsavdeling i Sarpsborg

Jon Harald Gundersen skal bidra til å bygge opp Bravidas automasjonsmiljø i nedre Viken og får ansvaret for en avdeling med målsetting om sterk vekst de kommende årene. Han tiltrer stillingen 1. september.

Pressemelding Sarpsborg Automasjon

– Det å lede en automasjonsavdeling med høykompetent fagteknisk personell skal bli gøy, givende og veldig spennende. Jeg gleder meg veldig og er motivert for en stor og viktig rolle i forbindelse med Bravidas storsatsning innen automasjon, sier Gundersen.

Avdelingen Jon nå skal være med på å starte opp er viktig og en del av Bravidas langsiktige plan om å kunne tilby kundene hele spekteret av tekniske leveranser. Bravida har allerede en rekke automasjonsavdelinger over hele landet, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Gundersen har lang og bred erfaring innen automasjon, og kommer fra stillingen som avdelingsleder i Utleiecompagniet AS der han har vært i flere år. Tidligere har han hatt rollene som prosjektingeniør, gruppeleder og servicetekniker i blant annet Caverion og YIT.

Ett Bravida – et utfyllende og godt team

– Mine forventninger til Bravida, er først og fremst etterlevelse av verdier. At vi alle drar i samme tau og i riktig retning. Dette er viktig for å sikre at selskapet leverer høy kvalitet og at vi ansatte jobber effektivt sammen for å oppnå felles mål. Videre er det viktig at Bravida kjenner sine ansatte, deres kvaliteter og kompetanser, slik at vi kan spille på mangfoldet og bli et utfyllende og godt team.

Avdelingen han nå får ansvaret for er samlokalisert med Bravidas elektroavdeling i Sarpsborg. Nedslagsfeltet vil være hele Østfold, Follo, Ski, Drammen, Asker og Bærum, med støtte fra Bravidas miljøer i Oslo og Vestfold/Telemark. Gundersen vil også inngå i regionens ledergruppe.

Langsiktig plan om tverrfaglig tjenestetilbud

– Vi har en overordnet strategi om lønnsom vekst, og avdelingen vil bidra til at vi kan supplere vårt gode tjenestetilbud til våre kunder og på sikt yte en enda bedre service, sier Martin Andersen, regiondirektør for Bravidas region Nedre Viken.

Gundersen får ansvar for å utvikle Bravidas automasjonsavdeling i Sarpsborg, med fokus på å tilby kundene tjenester innen automasjon og øke Bravidas tjenestetilbud innen tekniske tjenester og helhetssalg.

Bravida Norge har økt omsetningen med to milliarder de siste fem årene og har mer enn 3 200 medarbeidere totalt.

– Fokuset i 2023 er å komme i gang, blant annet gjennom organisk vekst hvor vi har behov for mange faglærte teknikere og ingeniører som skal bidra til å skape et unikt teknisk miljø her hos oss, sier den blivende avdelingslederen.