Bravida satser videre på brann og sikkerhet og kjøper Viste & Sømme AS

Oppkjøpet er et ledd i en strategisk satsning innen fire & security som fagområde, og blir gjennomført 1. februar i 2023. 

Pressemelding Stavanger Fire & Security

– Dette oppkjøpet gjør at Bravida kan tilby svært gode løsninger innen et av våre viktigste satsningsområder også på Sør-Vestlandet, og styrker Bravidas tilstedeværelse i markedet betydelig, sier regiondirektør i Bravida Norges region Agder/Rogaland, Trond-Lauritz Larsen.

Avtalen gjelder kjøp av 100 % av aksjene i Viste & Sømme AS.

Spesialisert på banksikkerhet

Viste & Sømme AS ble etablert i 1975, med hovedkontor i Stavanger og en avdeling i Bergen. Selskapet omsatte i 2021 for rundt 22 millioner kroner. Tradisjonelt jobbet selskapet mot banksegmentet med leveranse og seddel- og myntbehandlingsutstyr, og leverer i dag sikkerhetsløsninger innen alarm, ITV, adgangskontroll, sikkerhetsutstyr og kontanthåndteringsmaskiner.

Oppkjøpet av Viste & Sømme AS underbygger også Bravidas strategi om å bygge opp og forsterke miljøer innen fire & security i alle regioner. Selskapet blir en del av Bravida Norges region Agder/Rogaland, som en egen avdeling for fire & security.

Viktig kompetanse

– Viste & Sømme AS er kjent som en kvalitetsleverandør innen sikkerhetsbransjen i Stavanger-området. De ansatte innehar kompetanse som blir viktig fremover for å sikre bygg, eiendom og anlegg i den urolige verden vi lever i, sier divisjonsdirektør for Bravida Norges divisjon Kysten, Ronny Øvrevik.

Selskapet har ti medarbeidere samt en kontormedarbeider og en lærling. Medarbeiderne har lang ansiennitet og høy kompetanse. Viste & Sømme AS har en sterk posisjon i sitt marked, og de største kundene er store private og offentlige aktører. 

– Tiden var moden for å finne en ny partner som kan sikre Viste & Sømme AS videre lønnsom vekst. Vi ser frem til å bli med på Bravidas satsning innen vårt fagområde, som en egen avdeling i virksomheten, sier daglig leder av Viste & Sømme AS, James N. Miller. 

Bildetekst: Fra venstre: Vidar Dysjeland (Viste & Sømme AS), John Arne Thu (Viste & Sømme AS), James Miller (Viste & Sømme AS), Trond-Lauritz Larsen (Bravida Norge), Morten Auestad (Viste & Sømme), Ronny Øvrevik (Bravida Bravida Norge).