Bravida vant kontrakt med Universitetet i Bergen (UiB)

Rammeavtalen, vunnet av Bravidas VVS-serviceavdeling i Bergen, innebærer alt rørteknisk arbeid med materialleveranser, og har en estimert kontraktsverdi på 20 millioner kroner.

Pressemelding Greenhub Bergen

– Dette er veldig gledelig for oss i Bravida, og vi er glade for å kunne samarbeide med UiB, sier Christoffer Abbedissen, som er avdelingssjef ved Bravidas VVS-serviceavdeling i Bergen.

Bravidas områder på universitetet er Nygårdshøyden nord og midt, og oppstart for avtaleperioden på rør var 1. juni. Avtalen innebærer alt rørteknisk arbeid, som tappevann, varmeanlegg eller andre oppdrag innenfor rørfaget – samt materialleveranser.

I tillegg kan det forventes små ombygginger, utbedringer av gammelt røropplegg, og å være med i middels store prosjekter.

Klimavennlig leveranse med GreenHub

– UiBs driftsområder som vi har fått ansvar for ligger i sentrum, så det er en ypperlig anledning til å la en del av arbeidet gå gjennom GreenHub. Både Bravida og UiB har et stort fokus på miljø og bærekraft, sier Abbedissen.

Bravidas GreenHub leverer miljøvennlige servicetjenester midt i sentrumskjernen i Bergen, og i flere av de største norske byene.

– Med GreenHub legger vi til rette for å gi våre kunder i sentrum av Bergen alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. Kundene våre får, i tillegg til miljøeffekten, rask responstid og bistand fra et tverrfaglig team.

Læringsarena også for rørleggere

– UiB har krav til bruk av lærlinger, og vi er glade for at de gir oss muligheten til å gi våre lærlinger en fin arena for læring når de tar sin rørleggerutdanning hos oss, sier Abbedissen.

Minimum 10% av de arbeidede timene skal være utført av lærlinger.

Dette er helt i tråd med hvordan vi ønsker å utdanne våre lærlinger. Her får de brynet seg på oppgaver av forskjellig karakter og disiplin innen rørleggerfaget.