Bravidas kvartalsrapport januar–mars 2023 | Sterk omsetningsvekst organisk og gjennom oppkjøp

Bravida-konsernets første kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort 3. mai. Les om resultatet for hele konsernet og for Bravida Norge spesielt i denne pressemeldingen.

Pressemelding

– Jeg er meget tilfreds med den organiske veksten på totalt 20 prosent dette kvartalet. Vi kan konstatere at vi har vokst 20 prosent på service, og også hatt god aktivitet i installasjonsvirksomheten, sier konsernsjef i Bravida-konsernet, Mathias Johansson. 

Videre forteller han om økt nettoomsetning på 28 prosent og organisk vekst i samtlige land, samt en EBITA-økning på 25 prosent. Med stor servicevirksomhet og en god ordrereserve er Bravida godt posisjonert for kommende kvartal, og står stabilt i et usikkert marked. 

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer første kvartal slik:  

– Vi har gjennom hele planperioden jobbet med å utvide vårt tjenestetilbud innenfor servicevirksomheten. Vår sterke servicekultur er ytterligere styrket og det er veldig gledelig å se den sterke veksten innenfor dette området. 

– I kvartalet har vi hatt en fallende ordrereserve. Reduksjonen er delvis ønsket da vi har som mål å redusere vår risikoeksponering, og vi har en tydelig prosjektstrategi i alle våre regioner. Etterspørselen etter installasjonsprosjekter påvirkes av makroøkonomiske forhold som renteøkninger og inflasjon, noe som kan forlenge investeringsbeslutninger. På den andre siden vil etterspørselen etter service være god fremover, derfor ønsker vi å dreie mer av virksomheten over mot servicevirksomhet, som har lønnsomhet og vekstpotensial.  

– Vår posisjon til å levere energiriktige løsninger er også styrket i kvartalet, noe som betyr mye både for oss og våre kunder. Det at vi nå også har tilsluttet oss Science Based Targets-initiativet betyr mye for vårt bærekraftsarbeid. 

– Oppsummert er jeg godt fornøyd med kvartalet, spesielt veksten og utviklingen innenfor servicesegmentet, sier Tore Bakke.  

Utdrag fra kvartalsrapporten for Bravida Norge: 

Nettoomsetning og resultater
Januar–mars 

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 25 prosent og utgjorde 1 587 (1 270) MSEK. I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen økte og utgjorde 50 (52) prosent av den totale nettoomsetningen. Den organiske veksten var positiv og utgjorde 27 prosent. Oppkjøp økte nettoomsetningen med 2 prosent, valutakursendringer har påvirket nettoomsetningen negativt med 4 prosent.  

EBITA økte med 29 prosent og utgjorde 77 (60) MSEK. EBITA-marginen økte og utgjorde 4,8 (4,7) prosent.  

Ordreinngang og ordrereserve
Januar–mars 

Ordreinngangen gikk ned med 20 prosent til 1 276 (1 603) MSEK, i lokal valuta gikk ordreinngangen ned med 7 prosent. Ordreinngangen gjelder mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.  

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 27 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 927 (4 027) MSEK. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 504 MSEK. 

Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 kan ses her: https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Utvalgt case fra perioden: Fra installasjon til serviceavtale med ny skole og kultursenter

63475 VUK Forprosjektshefte illustrasjon skolegård.jpgIllustrasjon: Link Arkitektur

I 2021 fikk Bravidas prosjektavdeling i Trondheim gjennom prosjektkontrakt med Backe Entreprenør AS oppdraget med å utføre samtlige installasjoner ved byggingen av den nye skolen og kultursenteret i Vikhammer i Malvik kommune. 
Det gode samarbeidet i prosjektet førte til at Bravida også ble tildelt en service- og vedlikeholdsavtale med Malvik kommune, som ble signert i mars 2023. Den nye avtalen vil sysselsette rundt åtte medarbeidere fra Bravida.