E. C. Dahls Eiendom, Skanska og Bravida bygger om Søndre gate 12-14 i Trondheim

Skanska har inngått bygningsmessig totalentreprisekontrakt og Bravida har inngått teknisk totalentreprisekontrakt med E C Dahls Eiendom for gjennomføring av ombygging av Søndre gate 12-14 i Trondheim.

Pressemelding Trondheim Tverrfaglig

Partene har utviklet ombyggingsarbeidene fra august 2022 til mars 2023 sammen med ARC arkitekter og flere rådgivere. Totalentreprisekontraktene ble signert hos byggherren 29. mars 2023. Arbeidene med Søndre gate 12-14 er nært knyttet til utbyggingen av Nye Hjorten Teater og Posten Moderne kunstmuseum.

Ser frem til å kunne realisere enda et flott prosjekt

– E C Dahl Eiendom er godt fornøyd med å lande entreprisekontraktene med henholdsvis Skanska og Bravida på dette prosjektet. Skanska, Bravida og E C Dahls Eiendom har en historie med godt samarbeid på flere større prosjekter og med disse samarbeidspartnerne på laget er vi trygge på at det blir et godt prosjekt, sier administrerende direktør Svein Erik Nordbotten i E C Dahls Eiendom.

Søndre gate 12 og 14 skal ombygges og tilpasses utviklingen i dette kvartalet i Midtbyen.

– Vår ambisjon er at dette prosjektet, sammen med Nye Hjorten Teater, Posten Moderne kunstmuseum og Britannia, skal bidra til å skape en mere åpen og levende by, som syder av folkeliv store deler av døgnet, sier Nordbotten.
Skanska har sammen med E C Dahls Eiendom tidligere utviklet Posten moderne kunstmuseum og Nye hjorten Teater, og er nå i full gang med gjennomføring av byggearbeidene.

– Det er svært gledelig at vi igjen lykkes sammen med E C Dahls Eiendom i utvikling og gjennomføring av prosjekt i Trondheim sentrum. Vi er stolte over at E C Dahls Eiendom viser oss denne tilliten og ser frem til å løse prosjektet med stor entusiasme og høy presisjon, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Bygg Midt/Nord i Skanska, og legger til:

– E C Dahls Eiendom er en av de prefererte kundene for Skanska, og vi legger mye prestisje i å skape verdier sammen med dem uttaler Krogstadmo.

Kontrakten har en verdi på ca. 55 millioner NOK ekskl. mva., og bokføres i Skanskas ordrereserve i 2. kvartal `23.

Viktig og riktig prosjekt for Bravida

– Bravida har allerede gjennomført totalteknisk rehabilitering av kontorlokaler i etasjene over i Søndre gate 12-14 for E C Dahls Eiendom. At vi nå får lov å være med i fortsettelsen med utviklingen av restauranten og øvrige lokaler i 1. etasje og kjeller er vi svært glade for, og vi takker E C Dahls Eiendom for denne tilliten, sier Øystein Ramsøskar, Bravida Norges avdelingsleder for Bravidas elektroserviceavdeling i Trondheim.

Bravida har etablert et eget tverrfaglig team som skal gjennomføre disse arbeidene, og som vil jobbe tett sammen med byggherren og Skanska for å sikre et godt resultat. Bravida leverer elektro, rør, ventilasjon og automasjon i prosjektet. Kontrakten på de totaltekniske leveransene har en verdi på ca. 20 millioner kroner. eks. mva.

– Dette er et spennende prosjekt og en viktig kontrakt, da rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg er et av flere prioriterte markedssegmenter for Bravida Service i Trondheim. Vi har i en periode jobbet målrettet og strategisk for å vinne denne kontrakten, og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig. Bravida har flere flerfaglige prosjekter under gjennomføring, og dette muliggjør god kompetanseoverføring som sikrer god prosjektgjennomføring med riktige løsningsvalg, sier Fredrik Skogrand, avdelingssjef for Bravida Norges VVS-serviceavdeling i Trondheim.

Spennende ombygging

Prosjektsjef i Skanska Krister Jacobsen ser fram mot snarlig byggestart og opplyser følgende om prosjektet:
Søndre gate 12-14 skal bygges om til slik at det i underetasjen blir nye garderober, sykkelparkering, lager og servicefunksjoner. Første etasje skal inneholde butikker, restaurant, og bar. Bygget skal åpnes i 1. etasje slik at Hjortenpassasjen blir en åpen forbindelse fra Apotekerveita i vest til Søndre gate.

Gjennomføringen startet i mai 2023 og det er beregnet ca. ett års byggetid. Totalt er det ca 2800m2 som blir berørt av ombyggingen.