Nan og Susanne inn i Bravida Norges ledergruppe

Bravida Norge har de siste årene vokst mye både organisk og gjennom oppkjøp, og opprettet i 2022 «Divisjon Vekstområder». Nan Rogstad overtok ansvaret for divisjonen 1. september, og gikk samtidig inn i ledergruppen, i likhet med selskapets nye økonomidirektør Susanne Larsen.

Pressemelding Bravida Norge

– Vi er veldig tilfredse med å få på plass ny kompetanse i ledergruppen, som vil komplettere oss på en veldig god måte, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

For å møte kundenes behov for miljøvennlig omlegging har det vært behov for å omstrukturere organiseringen i selskapet, som frem til 1. januar 2022 hadde to geografiske divisjoner – Kysten og Østlandet. Vekstområder inngår som en tredje divisjon, og fungerer som et arnested for nye satsningsområder.

Divisjon Vekstområder ble etablert da Bravida-konsernet opprettet en egen enhet med navnet «Growth Segments» i januar 2022. Tore Bakke har hatt ansvar for divisjonen i en startfase, og nå gir han ansvaret videre til Nan Rogstad.

Nytt kundesenter – ett kontaktpunkt for kundene

I divisjonen etableres det et kunde- og servicesenter, som muliggjør ett kontaktpunkt for Bravidas kunder. Her administreres, koordineres og utvikles leveransene til de store og nasjonale avtalene, med tilgang til de øvrige divisjonenes spesialkompetanse.  

– I denne enheten bygges det opp virksomhet som underbygger selskapets strategi om å levere bærekraftige tjenester til kundene og ikke minst hjelpe kundene med å redusere sine CO2-utslipp. Vi forventer en betydelig vekst innenfor dette området fremover sier Tore Bakke.

Forenkler kundenes hverdag

– Vi skal vokse inn på nye områder. I tillegg til tjenester, fag og kunnskap vi har i hele Norge – og Norden, vil vi nå levere verdiøkende kompetanse og et management som vil gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Da kan de konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, sier Nan Rogstad, direktør for Bravidas divisjon Vekstområder, og legger til:

– Vi ønsker oss inn i nye markeder og segmenter, og vil møte kunder som vi ikke har fra før. Vi vil være offensive med å utvikle samarbeidet med våre partnere og styrke Bravidas posisjon i en bransje som er i rivende utvikling. 

Rogstad har ledet vekstområdene Energitjenester og Technical Facility Management i Bravida siden januar, og får nå ansvaret for hele divisjonen, som til nå har blitt ledet av Tore Bakke. Med dette bringer hun altså et nytt område inn i Bravida Norges ledergruppe.

– Dette gleder jeg meg til! Her gjør ledelsen en modig endring som gir dynamikk i Bravida. Det gir ny energi, det tar oss lenger og blir moro, sier hun.

Innovative og fremtidsrettede løsninger

– Bravida vil tilby tjenester som kundene ikke nødvendigvis har tenkt på for å gi dem bærekraftige løsninger i tråd med de høye bærekraftmålene som kommer i fremtiden, sier Susanne Larsen, CFO i Bravida Norge.

EU Taksonomi, CSRD-rapportering og finansiering av bærekraftige løsninger er viktig for kundene, og områder økonomidirektøren har lang erfaring med.

– Vi jobber aktivt med klimaavtrykket av vår egen aktivitet, blant annet i hvordan vi transporterer oss til og fra kunden, men utvikler samtidig tjenester som er fremtidsrettet og lønnsomme både for kundene og oss. Innovasjon er viktig i den sammenhengen, og her kommer Divisjon Vekstområder inn, sier Larsen.