Bravida vant en av Norges største rammeavtaler for brannslukkesystemer

Oslobygg KF valgte Bravidas avdeling for rørservice i Oslo og Sandvika til å vedlikeholde faste brannslukningssystemer for alle skoler i Oslobygg KFs eiendomsportefølje. Verdien på kontrakten er på 70 til 90 millioner kroner.

Pressemelding Oslo Rør

Bravida får dermed ansvar for å vedlikeholde sprinkelsystemer, vanntåkesystemer og andre typer slokkesystemer. Avtalen har et omfang på fire år, og er gyldig fra 26.02.2024 til 26.02.2028.   

Med Oslobygg KFs eiendomsportefølje på 2,7 millioner kvadratmeter betyr det at Bravida får ansvar for å vedlikeholde ca. 300 sprinkelanlegg.

– Dette er en av Norges største rammeavtaler på faste brannslukkingsanlegg, for en av Norges største eiendomsforvaltere. For vår del er denne avtalen viktig for satsingsområdet vårt, for regionen og for Bravida som en helhet, sier avdelingssjef Jan Erik Herregarden i Bravidas rørserviceavdeling i Oslo & Sandvika. 

Blant de beste på kvalitet og pris

Håvard Jakobsen - kategorileder innkjøp og Eivind Gjelseth Kjølstad - teknisk controller i Oslobygg KF, har begge vært tett involvert i valgprosessen. De forteller mer om hvorfor det var Bravida som trakk det lengste strået denne gangen. 

– Foruten de formelle kravene som følger en offentlig anskaffelse har det vært viktig å knytte oss til en partner som har tilstrekkelig kapasitet og spesialkompetanse til å håndtere spesifikke vedlikeholdsarbeider i en stor eiendomsportefølje.

– For å sikre at vi får dekket våre behov på best mulig måte valgte vi ved denne anskaffelsen en litt annen strategi enn vi har benyttet tidligere, og Bravida kom ut som en av de beste aktørene.  

Skilte seg ut

– Konkurransen om avtalen skilte seg ut fra andre offentlige anskaffelser. Det er veldig ofte at pris vektlegges mest, men her var det mindre fokus på pris, og større fokus på kompetanse, oppdragsforståelse og miljø. Og der slo vi de andre konkurrentene, sier avdelingssjef Jan Erik Herregarden stolt. 

– Nå ligger den store jobben foran oss, og fokuset ligger på å levere som vi har lovet og som vi er gode for!

Ser frem til et godt samarbeid

– Kunden har forstått verdien av våre ressurser og ansatte, sier seksjonsleder i Bravida Roland Lindenbeck om avtalen. 

Veien til å sikre avtalen har vært omfattende. Lindenbeck trekker frem forretningsmodellen Bravida Way som en viktig del av arbeidet. 

– Det viste seg nok en gang at Bravida Way er veien vi skal gå får å lykkes og for å komme til topps. Samtidig viste deg seg at Oslobygg KF og Bravida er en bra match og vi ser frem til et godt samarbeid.