Bravidas kvartalsrapport januar–mars 2024 | Sterk ordreinngang, voksende ordrereserve og økt kontantstrøm

Bravidas første kvartalsrapport for 2024 ble offentliggjort i dag 7. mai 2024. Den sterke ordreinngangen og forbedrede kontantstrømmen holder seg fra forrige kvartal i hele konsern, og EBITA-marginen økte med 4 prosent i Bravida Norge.

Pressemelding Kvartalsrapport

– Nettoomsetningen gikk ned med to prosent og den organiske veksten ble -6 prosent, som var i tråd med tidligere vurderinger. Serviceandelen økte litt sammenlignet med første kvartal 2023. Vi ser en fortsatt sterk ordreinngang, som økte i alle land og med totalt 16 prosent sammenlignet med første kvartal 2023. Ordrereserven vår er fortsatt høy, men rekkefølgesituasjonen varierer mellom de ulike geografiske områdene. Markedet var stabilt i Norge og i store deler av Sverige og Danmark, mens det fortsatt er svakt i Sør-Sverige og Finland, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida, og legger til:

– I løpet av kvartalet er EBITA-marginen i Norge bedret, til tross for at Thunestvedt-oppkjøpet, som utvikles i henhold til plan, nå er inkludert i hele kvartalet. Oppkjøpet har resultert i en utvanning av EBITA-marginen med 0,3 prosentpoeng i Norge.

Kontantstrømmen fra den løpende virksomheten ble forbedret sammenlignet med første kvartal 2023. Kontantgenereringen steg til 90 prosent, som er det høyeste nivået siden første kvartal 2022. Nettogjeld er fortsatt lav på 0,9 ganger EBITDA og muliggjør fortsatt lønnsomme oppkjøp.

– Våre medarbeideres arbeidsmiljø er alltid vår høyeste prioritet. Derfor er det svært gledelig at LTIFR gikk ned til 5,6 (7,5). Vi fortsetter å elektrifisere kjøretøyparken vår og i løpet av kvartalet økte andelen elbiler fra 25 prosent til 28 prosent av den totale flåten. Elektrifiseringen gir resultater og vi har redusert de faktiske utslippene og utslippene i forhold til omsetningen, sier Mattias Johansson.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer første kvartal av 2024 slik: 

– Vi har klart oss bra i et krevende marked, og til tross for fortsatt utfordrende tider i byggenæringen, hatt en fin omsetningsvekst i første kvartal av 2024. Vi har klart å øke EBITA med 4 %, og i tråd med strategien vår, fortsetter servicevirksomheten å vokse. Den utgjorde 53 % av omsetningen i kvartalet vi har lagt bak oss, mot 50 % i samme periode i fjor.

– Thunestvedt-gruppen hadde en del utfordringer i fjor, men har nå levert positive tall og integrasjonsprosjektet følger planen. Jeg er veldig glad for at de har blitt en del av laget vårt.

– Vi jobber hele tiden med å posisjonere oss også innenfor energieffektiviseringsmarkedet, og ikke minst med å styrke servicetilbudet. Ett av tiltakene vi har gjort nå i første kvartal, er at vi har etablert et eget servicesenter som skal gi et jevnere tilbud til kundene våre. De skal også koordinere større landsdekkende avtaler, hvor vi har en betydelig del av omsetningen vår.

Utdrag fra kvartalsrapporten for Bravida Norge:

Nettoomsetning og resultater

Januar – mars

Nettoomsetningen økte med 2 prosent og utgjorde 1 621 (1 587) MSEK. Veksten forklares med oppkjøpet av Thunestvedt-gruppen hvis nettoomsetning utgjør ca. 600 MSEK på årlig basis.

Den organiske veksten utgjorde -4 prosent, oppkjøp økte nettoomsetningen med 10 prosent og valutaendringer påvirket negativt med 4 prosent. Serviceandelen økte og utgjorde 53 (50) prosent av total nettoomsetning.
EBITA økte med 4 prosent og beløp seg til SEK 79 (77) MSEK.
EBITA-marginen forbedret seg og utgjorde 4,9 (4,8) prosent. Oppkjøpet av Thunestvedt-gruppen har gitt en utvanning av EBITA-marginen med 0,3 prosentpoeng, justert for dette EBITA-marginen utgjorde 5,2 (4,8) prosent. Arbeidet med integreringen av Thunestvedt-gruppen går etter planen.

Januar – mars

Ordreinngangen økte med 19 prosent til 1 514 (1 276) MSEK.
I kvartalet ble det registrert en stor ordre for et sykehus i Haugesund med en ordreverdi på cirka 70 MSEK. Ordreinngangen gjelder generelt for små og mellomstore installasjonsprosjekter og service. Det er signert rammeavtale med Oslobygg KF vedrørende service av brannslukningsutstyr i utdannings- og helsebygg. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 16 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2.447 (2 927) MSEK. I kvartalet ble ordrereserven redusert med 112 MSEK.

Webcast
https://ir.financialhearings.com/bravida-q1-report-2024 

Telefonkonferanse
Registrer deg via lenken nedenfor for å delta via telefonkonferanse. Etter registrering vil du motta et telefonnummer og en konferanse-ID for å logge på konferansen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002662 

Du finner rapporten og presentasjonen på:
https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer