Bravidas kvartalsrapport oktober–desember 2023 | Sterk ordreinngang og økt nettoomsetning

Bravidas fjerde kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort i dag 15. februar 2024. Kvartalsmessig kan konsernet vise til en liten økning i ordreinngangen innen både service og installasjon, samt 2 prosent økt nettoomsetning. Det siste året økte nettoomsetningen med 12 prosent og EBITA økte med 2 prosent.

Pressemelding Bravida Norge

– Det er svært gledelig å kunne foreslå et høyere utbytte til våre aksjonærer i et utfordrende marked. Økningen er motivert av en økt ordreinngang på 25 prosent, stabil servicedrift og forbedret kontantstrøm, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida, og fortsetter:

– I tråd med våre forventninger økte nettoomsetningen med to prosent. EBITA-marginen ble derimot negativt påvirket, fremfor alt på grunn av tapsgivende prosjekter i tre regioner i den danske virksomheten.

Markedet er fortsatt usikkert, og Bravida vil fortsette å strengt følge vår «margin før volum-policy». Vi vil dra nytte av vår ekspertise innen infrastrukturprosjekter, der etterspørselen fortsatt er sterk. Våre investeringer innen energieffektiviseringstjenester og løsninger, blant annet byggautomasjon som nå overstiger 1 milliard SEK i årlig inntekt, bidrar også. I tillegg vil vi fortsette å supplere vår organiske vekst med vår velprøvde oppkjøpsstrategi. Mattias Johansson kommenterer videre:

– Nettoomsetningen økte med to prosent og den organiske veksten minket med 2 prosent, som var i tråd med tidligere vurderinger. Jeg vil påpeke at vi fortsatt har organisk vekst i både Sverige og Norge og at den totale serviceomsetningen som utgjør 48 prosent av vår omsetning holder seg stabilt. I tillegg økte ordreinngangen med 25 prosent.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer fjerde kvartal av 2023, og hele fjoråret slik: 

– Det er svært gledelig at vi til tross for krevende tider i byggebransjen hadde en veldig fin omsetningsvekst både i siste kvartal og totalt i 2023 og hvor vi i tillegg greide å øke EBITA med 27 %, 13% for 2023 samlet. Vår servicevirksomhet fortsetter, i tråd med strategien vår, å vokse, og service utgjorde i fjerde kvartal 52% av omsetningen. Nettoomsetningen vår økte med 4 % i kvartalet, 10 % totalt i 2023.

– I desember overtok Bravida eierskapet av Thunestvedt Konsern. Selskapene i Thunestvedtkonsernet har en serviceandel på over 60 %, og med oppkjøpet har vi vokst med nesten 400 medarbeidere. Vi har styrket vår posisjon på Vestlandet, der vi nå er den største aktøren innen service og installasjon.

– Oppsummert har vi prestert bra i et krevende kvartal og et krevende år i byggebransjen. Vi er godt posisjonert for fremtiden med høy grunnbemanning, høy serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve, avslutter Tore Bakke.

Utdrag fra kvartalsrapporten for Bravida Norge:

Nettoomsetning og resultater

Oktober – desember

Nettoomsetningen økte med 4 prosent og utgjorde 1 694 (1 622) MSEK, og den økte nettoomsetningen tilskrives både service- og prosjektvirksomheten. Servicevirksomheten utgjorde 52 (52) prosent av total nettoomsetning. Organisk vekst utgjorde 7 prosent, oppkjøp økte den med 4 prosent og valutaendringer minket nettoomsetningen med 7 prosent. EBITA økte med 27 prosent og utgjorde SEK 99 (78) millioner. EBITA-marginen ble forbedret og utgjorde 5,9 (4,8) prosent.

I desember ble Bravida eiere av Thunestedt Konsern med en årlig omsetning på ca. 600 MSEK. Thunestedt Konsern har rapportert underskudd de siste årene da deler av prosjektaktiviteten har hatt betydelige lønnsomhetsproblemer, og det forventes at virksomheten vil bli lønnsom i 2024.

Januar – desember

Nettoomsetningen økte med 7 prosent og utgjorde 5 932 (5 555) MSEK. Omsetningsøkningen i perioden gjelder både service- og prosjektvirksomheten. Servicevirksomheten utgjorde 52 (51) prosent av total nettoomsetning. Organisk vekst utgjorde 10 prosent, oppkjøp økte nettoomsetningen med 2 prosent og valutaeffekter minket den 5 prosent.

EBITA økte med 13 prosent og utgjorde til 320 (283) millioner SEK. EBITA-marginen forbedret seg og utgjorde 5,4 (5,1) prosent.

Ordreinngang og ordrereserve

Oktober – desember

Ordreinngangen minket med 1 prosent til SEK 1 414 (1 430) millioner, og gjelder små og mellomstore installasjonsprosjekter og service.
Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 25 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 559 (3 431) MSEK. I kvartalet ble ordrereserven redusert med 222 MSEK.

Januar – desember

Ordreinngangen gikk ned med 1 prosent til 5 128 (5 179) MSEK.

Se Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2024 her

Bravida-konsernets samlede kvartalsrapport for 4. kvartal 2023 presenteres kl. 09:30 av konsernsjef Mattias Johansson og økonomidirektør Åsa Neving. Presentasjonen er på engelsk og kan følges på nett eller telefon. Det vil være anledning til å stille spørsmål via telefonkonferansen.

Webcast

Telefonkonferanse
Registrer deg via lenken nedenfor for å delta via telefonkonferanse. Etter registrering vil du motta et telefonnummer og en konferanse-ID for å logge på konferansen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004466