Historisk lave skadetall i Bravida Norge

H-verdien synker videre i bedriften, som har 3700 medarbeidere i hele Norge.

Pressemelding Bravida Norge

– Vi er utrolig fornøyde med resultatene av vårt systematiske HMS-arbeid. Også i år har vi greid å komme ned på rekordlave H-verdier. Alle ansatte i Bravida skal være stolte av dette, sier Kristofer Paulsson, HMS-sjef i Bravida Norge. 

Bravida Norge har redusert antall ulykker med fravær med 14 prosent i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022.

Paulsson tror gode rutiner på innrapportering av risikofylte situasjoner i kombinasjon med bevisstgjøring og god sikkerhetskultur er viktig for å forebygge skader og ulykker.

– Risikoobservasjonene økte i fjor med 114 prosent. Det er en sammenheng her – det hjelper å melde ifra, sier han.

Bra i dag, bedre i morgen

– Alle medarbeidere legger ned et solid arbeid i å videreutvikle den gode sikkerhetskulturen i Bravida. Målsettingen er at ingen skal skades fysisk eller psykisk på jobb, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Sikkerhetskultur er et stort satsningsområde for Bravida Norge såvel som resten av Bravidakonsernet, i Sverige, Danmark og Finland. Hvert år arrangeres HMS-uka i alle land, noe Bakke og Paulsson tror øker bevisstgjøring og er med på å bygge kulturen i selskapet. Her er HMS-virkemidler som safety-talks, intern opplæring og gode risikoanalyser blant verktøyene som settes i søkelyset.

– HMS-uka har blitt en tradisjon som vi i Bravida er stolte av, og som gir oss muligheten til å legge inn et ekstra gir i arbeidet med sikkerhetskulturen vår, sier Bakke.