Logistic Contractor har valgt Bravida til Ahlsells nye hovedlager

Byggearbeidene med lageret startet i april, og med et areal på rundt 64 000kvm blir bygget et av Norges største logistikkanlegg. Bravida leverer rørarbeidene på kjempeanlegget.

Pressemelding Lillestrøm Rør

– Vi har jobbet hardt for å lande dette prosjektet. Det startet allerede når vi sendte et innledende tilbud på høsten i fjor, og så har det vært en omfattende prosess før vi endelig fikk landet kontrakten, forteller prosjektleder for Bravidas rørprosjektavdeling i Lillestrøm, Maik Stoll.

Logistic Contractor (LC) er både utvikler og totalentreprenør på prosjektet med Ahlsell som leietager. LC har inngått en underentreprisekontrakt med Bravidas rørprosjektavdeling i Lillestrøm Rør Prosjekt, som innebærer at Bravida har ansvar for prosjektering og utføring av sanitær, varme og kjøling i bygget. 

Prosjektet er Bravida Lillestrøms største pågående, med en kontraktsverdi på om lag 41,2 millioner kroner inklusiv MVA.

Tomteområdet som bygges ut er på hele 266 000 kvadratmeter og er dermed dobbelt så stort som der Ahlsell holder til i dag. Med sine 64 000 kvadratmeter vil lageret bli et av de største av sitt slag i landet.

Komplekst anlegg

Bravida begynte prosjekteringen i mars 2024 og er fremdeles i planleggingsfasen. Produksjonen starter for fullt i løpet av mai måned, med planlagt overlevering av anlegget 01.07.2025.

Bravida skal levere alt av rør og tilhørende utstyr, med unntak av sprinkelsystem og varmepumpesystem til byggets oppvarming

– Utover det, leverer vi varmluftsvifter i lagerarealer og radiatorer og vannbåren gulvvarme i kontorarealer. Innenfor sanitær har vi ansvar for brannposter, tappevannsystem og ikke minst takvann, som inkluderer over 140 UV-sluk, sier Stoll.

Viktig å samle det beste teamet

– Dette er et veldig viktig prosjekt for LC, og da er det viktig å sette sammen et godt team, forteller prosjektsjef i LC Thomas Hammer Tveit. Han utdyper rundt hvorfor Bravida ble valgt som samarbeidspartner på prosjektet:

– Vi valgte Bravida på bakgrunn av flere ting: For det første handler det om at de leverte det beste tilbudet, men de viste også en god oppdragsforståelse og organisering. Det gjør at vi har tillit til at Bravida leverer et godt sluttprodukt, sier Hammer Tveit. 

Prosjektleder Maik Stoll og resten av teamet i Bravida Lillestrøm gleder seg til å starte med produksjonen.

– Vi har hatt god dialog og samarbeid med LC og de andre tekniske entreprenørene hele vei til tilbudsfasen. Nå er vi klare til å levere svært gode løsninger i dette prosjektet, avslutter Stoll.