Automasjon

Byggautomasjon er som å gi byggene en egen hjerne. I bunn og grunn handler det om å holde oversikt over alle bygningens strømninger – vann, ventilasjon, antall personer som er i lokalene og mye mer. Når alle systemer jobber sammen og er optimalisert i sanntid, oppstår det reelle synergieffekter. Vi kaller det automasjonseffekten.

 

Dette kan vi i Bravidas avdelinger i Nord-Norge hjelpe til med. 

 

Ta kontakt med Petter for mer informasjon.

Petter Bøgeberg Pedersen Avdelingssjef