Velkommen til Bravida Bergens automasjonsavdeling

Vi har nylig kjøpt opp Bautec AS, og kan nå levere energibesparende og fremtidsrettede automasjonsløsninger for bygg. Dette betyr at våre kunder trygt kan møte fremtidens strenge miljøkrav uten å måtte gjøre kompromisser med hensyn på funksjonalitet og komfort.

Planlegging

For at et bygg skal fungere optimalt gjennom hele levetidssyklusen er det viktig med god planlegging. Byggautomasjon er selve hjertet i driftingen av bygg, det er derfor viktig at en på et tidlig tidspunkt i planleggingen knytter til seg en sterk og solid partner på byggautomasjon. Bautec, nå en del av Bravida, har lang fartstid i bransjen og kan bidra til å sikre at byggets kvaliteter lever opp til eiers miljø- og komfortmessige krav, samtidig som fleksibilitet ivaretas.

Bravida hjälper till att energioptimera fastigheter.

Bygging

Vi gjennomfører prosjekter i alle størrelser, og i alle byggkategorier. Våre prosjektledere har lang erfaring med planlegging og gjennomføring og sikrer at kundene får avtalt kvalitet til rett tid. Vi tilbyr nøkkelferdige løsninger og koordinering av tilstøtende fag innenfor alle prosjektstørrelser.

Drifting

Vi anbefaler å videreføre kunnskapen fra byggefasen inn i driftsfasen. Derfor tilbyr vi alle våre kunder rammeavtale som formaliserer timepriser og priser på materiell. I samarbeid med våre kunder bygger vi også et tilpasset serviceprogram for å sikre at alle funksjoner opprettholdes og gir forutsigbar drift over tid.


De fleste bygg vil endre seg over tid, det vil komme nye leietakere eller nye krav fra eiere og/eller myndigheter. Dette medfører behov for ombygginger og oppgraderinger. Her kan vi allerede i planleggingsfasen bidra med kunnskap på eksisterende installasjon, og gi anbefalinger for hvordan ombygging og oppgraderinger best kan løses.

Ledelse

Tore André Haugen Avdelingssjef

Salg

Johnny Grindheim Salgs- og markedsansvarlig

Produksjon

Arvid Myhra Serviceleder
Øystein Fykse Fagleder
Jarle Hitland Pettersen Prosjektleder
Steffen Simonsen Prosjektingeniør
Lasse Kleppe Serviceingeniør
Christopher Johannessen Serviceingeniør
Mathias Dale Straume Serviceingeniør
Daniel Hatletun Andersen Serviceingeniør
Gard Oliver Ekehaug Bergheim Lærling

Referanseprosjekter

Vi har levert byggautomasjon til en rekke prosjekter i Bergens-området. Se flere av referanseprosjektene her. 

Bravidas tilbud innen automasjon

Les mer om Bravidas tilbud innen byggautomasjon og ta kontakt med oss her!

Med automation gör Bravida fastigheter smarta

Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS

Bravida har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Bautec AS. Oppkjøpet vil styrke Bravidas tilbud innen byggautomasjon som spesialfagområde, og er et ledd i en strategisk satsning innen byggautomasjon. Kjøpet blir gjennomført 1. juni i år.