Brannalarmsystemer og talevarsling

Vi er sertifiserte på de fleste typer brannalarm og talevarslingsanlegg og utfører prosjektering, installasjon, uavhengig 1.gangskontroll, årskontroll og service, fra små anlegg, til store anlegg med komplekse systemer.
 
Vi er stolte av å kunne fortelle at alle våre senior sikkerhets-teknikere er NS3960 / FG-750 sertifiserte for automatiske brannalarm –og talevarslingsanlegg.

Nødlys

Vi utfører prosjektering, installasjon, årskontroll og service av ulike typer nødlysanlegg og utfører kontroller etter gjellende regelverk TEK17 / NEK-EN-50172 / NS-EN 1838. (sentralisert, desentralisert, adresserbare)

Två ventilationstekniker på Bravida

Innbrudd / Adgang

Våre kompetente sikkerhetsteam består av teknikere og prosjektledere og bistår med prosjektering, installasjon og service av alarm/adgangskontrollsystem og alt innen overvåkings- og sikkerhetsløsninger.

Vi har nøkkelferdige systemer som raskt kan implementeres på eksisterende bygg eller ved oppsett av ny-installasjon.

 

ITV (Kameraovervåkning)

Vi har de beste samarbeidspartnerne og leverer topp moderne systemer med den nyeste teknologien til våre prosjekter. Vi er utstyrt med nødvendig utstyr og kan raskt respondere på forespørsler.

Lærlinger

Vi tar også ansvar for opplæring av nye talenter, og vi vil ta inn 6 lærlinger til vår avdeling høsten 2023.