Brann, sikkerhet og lås

Administrasjonen

Jørn Håkon Larsen
Jørn Håkon Larsen Avdelingssjef
Jan Erik Bjaanes
Jan Erik Bjaanes Serviceleder
Arild Hansen
Arild Hansen Servicesjef
Rikard Eriksen
Rikard Eriksen Serviceleder
Lars-Erik Johansen
Lars-Erik Johansen Serviceleder sikkerhet
Morten Helgesen
Morten Helgesen Ressurskoordinator
Nicklas Johansen
Nicklas Johansen Prosjektleder
Astrid Borredalen
Astrid Borredalen Økonomi
Kenneth Myrhaug-Johansen
Kenneth Myrhaug-Johansen Account manager