Ordføreren gratulerte Bravida med åpningen av GreenHub Bergen

GreenHub er et utrolig flott tiltak fordi det vil bidra til at Bergen når sine klimamål. Det gjør at jeg heier på dere, sier en fornøyd ordfører Marte Mjøs Persen.

Marte-Mjøs-Persen.jpg– Skal vi nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt er vi alle nødt til å samarbeide, fortsetter en engasjert Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen kommune. 

– Hele det grønne skiftet forutsetter at kommunen, innbyggerne og næringslivet spiller på lag, slik at vi alle gjør hverandre bedre. Det er også forklaringen på hvorfor dagens åpning av Bravidas GreenHub i Bergen er så viktig, sier hun.  

Et mer levende og variert sentrum

At Bravida åpner kontor midt i Bergen sentrum og bytter ut bilene med miljøvennlige transportmidler som sparkesykler og lastesykler, er ifølge ordføreren viktig av to grunner: 

– For det første viser det at Bravida er villige til å bidra til det grønne skiftet fordi bruken av miljøvennlige transportmidler lar dere komme tettere på kunden og korter ned responstiden. For det andre er det viktig at aktører som Bravida går foran med et godt eksempel. 

– Det er jo ingen hemmelighet at vi i Bergen ønsker oss et mer levende og variert sentrum. Når andre bedrifter ser at dere reetablerer dere i sentrumskjernen, håper vi derfor at også de skal la seg friste. 

– Dette har betydning fordi vi tror at Bergen by vil fortsette å vokse, sier ordføreren. I følge FN bor allerede 50% av verdens befolkning i byer, og innen 2030 er dette tallet spådd å vokse til 60%. I takt med at byene blir større, vil også innbyggerne bo tettere. Det vil derfor bli enda viktigere at så mange som mulig kan bo og jobbe i nærheten av hverandre, slik at de kan gå, sykle eller reise kollektivt til og fra arbeidet. 

– Vi må altså fortsette arbeidet med å få bedriftene inn i lokalmiljøet, samtidig som vi øker trykket på utbyggingen av miljøvennlig transport slik som Bybanen og miljøvennlige Intercity-tog, sier ordfører Marte Mjøs Persen. 

Klimakrav vil bli en naturlig del av hverdagen

– Vi Bergen kommune er ikke bare en stor tjenesteleverandør, vi er også en stor innkjøper av varer og tjenester. Ved å sette tydelige klimakrav i innkjøpsreglementet vårt, for eksempel til utslippsfri varelevering, har vi derfor stor påvirkningskraft. Det er noe vi kommer til å fortsette å utnytte, fordi vi ønsker å dytte enda flere bedrifter i grønn retning, skape større forutsigbarhet, og ikke minst sette en standard som andre følger opp, sier ordfører Persen. 

– Vårt utgangspunkt er at det skal være et konkurransefortrinn å ha en grønn profil, og det vil også vises i politikken framover. Det handler om hvordan vi utformer byen vår med tanke på den nye nullutslipp bydelen på Dokken, at vi stadig utvider Bybanen, og at vi i framtiden vil ha behov for å skape tusenvis av helt nye arbeidsplasser. 

– Selv om det er vanskelig å spå fremtiden, vet vi at det vi skal leve av vil være annerledes enn i dag. Det fine med vestlandet er heldigvis at vi ligger godt an. Vi har allerede en enorm fagkompetanse fra olje, gass og leverandørindustrien som jeg tror vil gi oss mange spennende nyetableringer framover. Samtidig har vi alle de eksisterende bedriftene, og her er Bravida med sitt GreenHub et godt eksempel, som vil være solide pådrivere for det grønne skiftet, sier ordføreren. 

Fremtidsrettet konsept

– Selv om dere som nå skal jobbe i Bravida GreenHub Bergen blir del av et spennende og fremtidsrettet konsept, har jeg selvsagt forståelse for at det også blir en overgang for de av dere som har vært vant til å ha kontoret i bilen. Trøsten for dere som nå skal over på sparkesykkel er at også ordføreren deres bruker sykkel uansett vær. Dere er altså ikke alene, avslutter ordfører Marte Mjøs Persen.

Vi skal vise at det lønner seg å velge miljøvennlig!

– Her var det mange fine ord og tanker som vi i GreenHub Bergen skal gjøre vårt beste  for å leve opp til, sier en stolt Gisle Kvamme - regiondirektør Vestland. 

– Målet vårt har alltid vært å tilby vår fagekspertise innen tekniske tjenester til så mange som mulig. At vi ved å bruke elektriske sparkesykler og lastesykler også kan hente ut en miljøgevinst samtidig som vi slipper å stå fast i biltrafikken gjør det bare enda mer spennende. Nå gleder vi oss derfor til å komme i gang, og ønsker derfor både gamle og nye kunder hjertelig velkommen til vårt nye GreenHub-kontor i Teatergaten 20, avslutter en stolt Kvamme.