GreenHub Oslo

Med GreenHub legger vi til rette for å gi våre kunder i sentrum av byene alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. I tillegg til miljøeffekten får kundene våre raskere responstid og bistand fra et tverrfaglig team.

Velkommen til Bravidas GreenHub i Oslo!

Med kontor i Rådhusgata legger vi til rette for å gi våre kunder i sentrum av byene alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. I tillegg til miljøeffekten får kundene våre raskere responstid og bistand fra et tverrfaglig team.

Vi i Bravida Norge har lenge jobbet for å være ledende i arbeidet for en bærekraftig og miljøvennlig bygge- og anleggsnæring. I tråd med dette finner du nå vår nye GreenHub, midt i hjertet av Oslo.

FNs bærekraftsmål inkluderer blant annet å kutte ned på utslipp og et stødig grep på dette feltet må gjøres om vi sammen skal nå målet frem mot 2030.

Vi satser derfor på utslippsbesparende tiltak og bidrar til dette målet ved å tilby utslippsfrie, konkurransedyktige leveranser i nærhet til våre kunder.

Ved vår lokasjon vil de ansatte blant annet benytte elektriske lastesykler som fremkomstmiddel imellom oppdrag og varer leveres på plassen med elektriske kjøretøy. Dette sparer sentrumssonen for både trafikk og parkeringsplasser og vi bytter også ut tiden vi benytter i kø og kjøring til og fra grossist med tid ute hos kunde. 

I vår GreenHub vil det sitte kompetanserike ledere innenfor alle våre tekniske fagfelt. Dette forkorter distansen fra møter med personlig oppmøte og bidrar til høyere effektivitet og rask oppfølging av saker i bykjernen. 

Vår Oslo-avdeling legger til rette for å være din totalleverandør innenfor tekniske installasjoner. Vi tilbyr tjenester innenfor nyinstallasjon, service og vedlikehold i disse teknikkområdene: 

 

 • elektro
 • rør 
 • ventilasjon
 • brann- og innbruddsalarm
 • adgangskontroll
 • lås og beslag
 • kameraanlegg/-overvåkning
 • teknisk bygningsdrift
 • energirådgivning
 • tele/data
 • fiberanlegg
 • sprinkler
 • varme og kjøling
 • medisinske gasser
 • nødlys
 • talevarsling

Oslo Elektro rammeavtale

Når du ønsker forutsigbarhet, høy standard og en problemfri hverdag.

Oslo Elektroservice

Det klare førstevalget for du skal ha en livstidslang og energiriktig elektroinstallasjon til enhver tid.

Oslo Brann og Sikkerhet

Det klare førstevalget for prosjektering og installasjon av sikkerhetsanlegg.

Oslo Klimaservice

Ventilasjon - når luften er bra, har vi det også bra.

Oslo Rørservice

Smarte løsninger som alltid fungerer

Oslo Telematikk

Når kravet er å være på nett til enhver tid, må gode og sikre løsninger være på plass.

Besøk oss i Oslo

 •  

  Dag Vidar Kvernbråten
  Regiondirektør
  Region Oslo Service
  Bravida Norge