Oslo Elektro Service

Det klare førstevalget for du skal ha en livstidslang og energiriktig elektroinstallasjon til enhver tid.

Et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsetter sikre og velfungerende elektriske installasjonssystemer. Elektriske installasjoner vil gjøre det mulig å oppfylle teknologiske krav til kvalitet, sikkerhet og komfort på viktige områder innenfor all næringsvirksomhet og boliger.

Høyt fokus på miljø og redusert energi gjør at kravet til kvalitet og teknologi er høy. Bravida har hatt stort fokus på dette og har derfor spesialister som løser disse utfordringene.

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde. Behovet for standarder, veiledninger og kvalifisert personell innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt.

Derfor er det avgjørende å velge den riktige leverandøren. Det er dessverre ikke alle leverandører som er rustet for å ivareta en leveranse som tilfredsstiller de kravene som stilles gjennom dagens regelverk og standarder.

Bravida er den riktige leverandøren.
Bravida er totalleverandør av tekniske installasjoner. Vi prosjekterer, installerer, kontrollerer og reparerer livreddende funksjoner. Funksjoner som bare må fungere. Hver dag, hele tiden.

I avdeling Oslo Elektro Service kombinerer vi kvalifisert personell med de beste produktene.

Vi tilbyr kvalifiserte ansatte med spiss- og spesialkompetanse innen alle elektrosegmenter. Alle som jobber hos oss må ha de personlige egenskapene som er nødvendige for å jobbe med elektroservice og vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling. Det gjør vi gjennom å investere i våre ansatte med kurs, etterutdanning og muligheten til å bygge erfaring.

Våre partnere utvikler sine produkter og løsninger kontinuerlig. Bravida er ikke låst til én partner, noe som gjør at vi til enhver tid kan velge de beste produktene og løsningene i våre leveranser.

Bravida leverer sertifisert internkontroll til elektro og termografering for å ivareta kravene iht. lovverket.

Gjennom å bruke kvalifisert personell til å levere de beste produktene og løsningene, har vi i Oslo Elektro Service som mål å være et naturlig førstevalg som leverandør av kontroll og utførelse av elektriske anlegg, samt service og vedlikehold av deres eletriske anlegg og servicering. 

Sertifiseringer:

  • NEK 405-3 næring
  • NEK 405-1 termografering
  • NEK 405-2 bolig