Medisinske gasser

Bravida leverer installasjon og vedlikehold av anlegg for medisinske gasser til sykehus og andre helsebygg.

Pasientenes liv og helse setter krav til anleggene

Medisinske gasser oppbevares under trykk og må behandles med stor varsomhet. Det medfølger stor risiko dersom anlegget ikke fungerer som det skal. Det stilles derfor høye krav til renhet, riktig trykk og nøyaktighet ved installasjon, vedlikehold og reparasjon.

Medisinske gassanlegg skiller seg derfor betydelig fra andre typer rørinstallasjoner og krever spesialkompetanse. Anleggene er underlagt en rekke regler, standarder og normer, herunder NS-EN-standarder, SIS-normer, krav om sertifisert personell og akkreditert besiktningsmann.

Spesialutdannet personell

Bravida har spesialutdannet personell som håndterer anleggene, og sikrer at alt arbeid utføres og dokumenteres grundig etter reglementet som omtalt over.

Med leveranse av medisinsk gassanlegg fra Bravida kan vi tilby:

  • Sikkerhetsbesiktelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • Prosjektering
  • Prosjektledelse
  • Riktig type utstyr i alle ledd
  • Komplett installasjon
  • Dokumentasjon
  • Service og vedlikehold gjennom Bravidas velprøvde avtalekonsept ServiPro+ – avtalen som kvalitetssikrer alle dine byggtekniske anlegg. Les mer om ServiPro her. 

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her