Ansvarsfull virksomhet

Etikk og økonomisk ansvar

Vi vil skape en langsiktig god avkastning for aksjonærene – på en lønnsom, ansvarsfull og transparent måte. Samtidig vil vi tilby varige arbeidsplasser til våre ansatte, utvikle virksomheten og bidra til økonomisk velferd i samfunnet for øvrig.

Viktige deler:

  • Etiske retningslinjer for ansatte. I de etiske retningslinjene har vi skrevet ned regler for hvordan vi skal oppføre oss. Gjennom opplæring og dialog med medarbeidere arbeider vi for at alle skal forstå og etterleve disse retningslinjene.
  • Etiske retningslinjer for leverandører. Vi krever at leverandørene arbeider i tråd med våre etiske retningslinjer og verdier. Les mer
  • Økonomisk stabilitet. Vi prioriterer stabilitet når vi vokser – marginer går alltid foran volumer.

Trygge og motiverte medarbeidere

Vi skal tilby en stimulerende arbeidsplass med rom for utvikling. Hver medarbeider skal komme frisk og rask til neste arbeidsdag. Vi har en nullvisjon på arbeidsulykker samt fysisk og psykisk sykdom.

Viktige deler:

  • En lærende kultur. Bravida preges av en kultur der vi lærer av hverandre – vi gjør det vi har sagt, vi følger opp og forbedrer oss hele tiden.
  • En attraktiv arbeidsplass. Vi i Bravida jobber målrettet for å beholde, utvikle og tiltrekke oss den beste kompetansen. Vår oppskrift er å tilby en attraktiv arbeidsplass med kontinuerlig utvikling av medarbeidere, tydelig lederskap og fokus på rekruttering og opplæring.
  • Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. En trygg og sikker arbeidsplass med god orden gir resultater. Vi gjør et omfattende arbeid for å identifisere, følge opp og analysere risikoer i arbeidsmiljøet, for å kunne sette inn forbedringstiltak. Vi tar hensyn til hele mennesket og omgivelsene ved risikovurderingevaluering, planlegging og gjennomføring.
  • Forebyggende opplæring. Vi lærer opp medarbeiderne slik at alle skal vite hvordan man identifiserer og forebygger risikoene som finnes i arbeidet.