Bærekraft - Vi vil bidra til et levende samfunn

Bærekraft er viktig for Bravida. Vi har mer enn 50 000 kunder, og hver dag hjelper vi dem med å bidra til et bærekraftig samfunn.

Men bærekraftspørsmålet er større enn energi, miljø og tjenestene vi leverer. Vi vil se på vår egen rolle i samfunnet og hvordan vi kan samarbeide med andre aktører for å bidra til en positiv utvikling.

Bravidas bærekraftrapport 2015

Bærekraftarbeid i flere dimensjoner

I Bravidas bærekraftrapport beskriver vi vårt ansvar, våre sterke sider og utviklingsområder i et bærekraftperspektiv. Vi tar utgangspunkt i FNs Global Compact og beskriver hvordan vi arbeider innenfor seks generelle områder.