Bærekraft - Vi vil bidra til et levende samfunn

Bærekraft er viktig for Bravida. Vi har mer enn 50 000 kunder, og hver dag hjelper vi dem med å bidra til et bærekraftig samfunn.

Men bærekraftspørsmålet er større enn energi, miljø og tjenestene vi leverer. Vi vil se på vår egen rolle i samfunnet og hvordan vi kan samarbeide med andre aktører for å bidra til en positiv utvikling.

Bærekraftarbeid i flere dimensjoner

Bravidas prioriterte bærekraftsmål gjelder bærekraftig bruk av ressurser, godt arbeidsmiljø og god forretningsetikk. Miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer er en del av Bravidas virksomhet og inngår i alle deler av vår daglige virksomhet.

I vår årsrapport tydeliggjør vi vårt ansvar, våre styrker og våre utviklingsområder fra et bærekraftsperspektiv. Vi tar utgangspunkt i FNs Global Compact og beskriver hvordan vi jobber med bærekraftsspørsmål.