Ansvarsfulle innkjøp

Riktige leverandører

Innkjøpsarbeidet er avgjørende for lønnsomheten i Bravida. Hvert år kjøper vimateriell , utstyr og tjenester for nesten halvparten av omsetningen. Målet med innkjøpsarbeidet er å dra nytte av skalafordelene for å øke både lønnsomheten og kundeverdien. Dessuten vil vi sikre at leverandørene tar ansvar for menneskene, miljøet og samfunnet i virksomheten.

Viktige deler:

  • Samordning av innkjøp. De lokale avdelingene kan samordne innkjøpene via Bravidas innkjøpsplattform. Det gjør at vi kan spare transportkostnader og belastning av miljøetog samtidig oppnå lavere pris.
  • Samarbeid med leverandører. Det er viktig med et konstruktivt samarbeid med både sentrale og lokale leverandører for å sikre at materiellet og utstyretvi bruker, produseres på en måte som ikke skader mennesker og miljø, og at virksomheten skjer innen tydelige forretningsetiske rammer.
  • Etiske retningslinjer. I de etiske retningslinjene for leverandører kommuniserer vi våre krav til sikkerhet, miljøpåvirkning og menneskerettigheter. Vi stiller samme krav til våre forretningspartnerne som til oss selv.

Les mer