Innovative tjenester og produkter

Fornøyde kunder

Kundene våre skal være de mest fornøyde og lojale på markedet.

Viktige deler:

  • Ledelsessystem. BravidaBase, som er vårt ISO 9001/14001-sertifiserte og OHSAS-tilpassede ledelsessystem, sikrer at kvalitet, miljø og arbeidsmiljø integreres i kundeprosjektene og i selskapets styring på alle nivåer.
  • Felles arbeidsmåter. Felles arbeidsmåter gir oss bedre kontroll på gjennomføring og resultater i prosjektene, en mer helhetlig prissetting og gjør at vi kan samordne innkjøp og materialleveranser på en bedre måte. Vi arbeider smartere og bruker ressursene mer effektivt. Det er positivt for både lønnsomheten, kundetilfredsheten og miljøet.
  • Kontinuerlig dialog med kundene. Vi måler og evaluerer regelmessig kvaliteten på installasjons- og servicetjenestene, varemerkets styrke og kundenes tilfredshet.

Effektiv energi- og ressursbruk

Vårt mål er å være ledende leverandør av energieffektive og miljøvennlige tjenester. Det stiller strenge krav både til kundetilbudet og hvordan vi arbeider med vår egen miljøbelastning.

Viktige deler:

  • Kunnskapsoverføring mellom avdelinger. Hver dag installerer Bravidas medarbeidere ny og energibesparende teknologi i kundenes bygninger. Vi vil spre bruken av de beste løsningene, og arbeider derfor for å øke kunnskapsoverføringen mellom avdelingene.
  • Vi foreslår forbedringstiltak. Vi arbeider for å styrke serviceledernes og montørenes evne til å foreslå og gjennomføre energieffektiviserende og miljøbesparende tiltak hos kundene.
  • Konsernfelles oppfølging og styring. Det er en kompleks oppgave å måle og følge opp miljømål i en desentralisert virksomhet. Derfor arbeider vi for å øke kvaliteten på målingene for å styrke den felles oppfølgingen og styringen fremover.
  • Vi reduserer aktivt miljøbelastningen. Vi arbeider aktivt for å redusere kjørelengden og CO2-utslipp fra kjøretøyene.