Slik skal Bravidas unge medarbeidere styrke selskapets fremtid

Bravida tar et stort skritt fremover ved å etablere Young Advisory Board (YAB), der unge medarbeidere fra hele Norden samles for å bidra til selskapets fremtid. Ved å ta i mot nye perspektiver og ideer, skaper Bravida en plattform for innovasjon og kreativitet.

Nyhet

– Det har kommet fram mange gode ideer og tanker, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida.

Han har nettopp lyttet, diskutert og svart på spørsmål med 15 utvalgte medarbeidere under Bravidas første Young Advisory Board, eller «yabben» som det heter internt. Workshopen ble avholdt i Stockholm.

Nå ser han frem til å kunne dra nytte av de unge medarbeidernes kunnskap og ideer for å sikre selskapets fremtid.

– Dette er et initiativ som gjenspeiler Bravidas engasjement for å ligge i forkant og møte fremtidens utfordringer, sier Johansson.

Hvorfor lanserte dere dette initiativet?
– Andreas Olofsson, vår HR-sjef, og jeg begynte å snakke om hvordan vi skal realisere forretningsplanen. Hvor stopper det opp? Hvordan får vi en second opinion om at det vi gjør kan være riktig? Hvordan får vi innspill fra de som er litt nærmere kundene?

Hvordan vil det fungere i praksis?
– Vi får innspill fra diskusjonene som deltakerne har hatt i løpet av disse to dagene. Så samler vi inn og deler det med styret. Til høsten vil deltakerne i YAB få tilbakemelding på hvordan deres innspill har påvirket forretningsplanarbeidet.

Kan du fortelle oss mer om workshopene og diskusjonene der?
– På den ene siden har vi diskutert hva de unge medarbeiderne mener vi bør gjøre mer av og hva som mangler for å få forretningsplanen til å bli en realitet. Hvordan kan vi få montøren som møter kunden til å bli en del av forretningsplanens strategi? Men vi har også diskutert hva som gjør at det ikke lykkes. Mange gode tanker og ideer har kommet frem, og vi har hatt gode diskusjoner.

Hva håper du Young Advisory Board kan bidra til å endre?
– Bare ved å lytte, legger vi merke til hvilke skruer som må justeres. Jeg er helt overbevist om at vi nå har en rekke ambassadører som helt sikkert er fremtidige ledere i Bravida. Dette flater organisasjonen enda mer ut og fjerner hindringene for overgangen vår enda raskere. Fordi vi må forandre oss. Det har vi sett de siste tre årene. Det eneste som er sikkert er at vi må bli enda flinkere til å tilpasse oss forhold som vi ikke visste kunne skje.

Hva gleder du deg til med denne satsingen?
– Umiddelbart etter møtet følte jeg "Når kan vi møtes neste gang?". Det er et avbrekk i hverdagen hvor jeg får fylt på med gode ideer, energi og forventninger til fremtiden. Det skal vi gjøre flere ganger.

Hvorfor er det viktig å engasjere nye medarbeidere?
– Det gir både nye vinklinger og nye argumenter. Erfaringen nyansatte tar med seg er viktig. For eksempel kan de ha jobbet i et annet type selskap eller hos en konkurrent.

Hvordan skal Bravida bli en attraktiv arbeidsgiver for unge?
– I Bravida kan du jobbe med alt fra planlegging og prosjektering, til selve utførelsen, service, vedlikehold og renovering. Vi er hele kjeden og vi gjør mye digitalt. De som liker digitale måter å jobbe på har svært utfordrende oppgaver hos oss. Men jeg synes ikke vi har vært flinke nok til å fortelle dette.

Hva er de spesielle utfordringene i bransjen i dag når det gjelder å rekruttere nye talenter?
– Mangfold er en utfordring. Vi ønsker først og fremst å ansette flere kvinner. Men mangfold er mer enn bare kjønn. En annen utfordring er antall ressurser tilgjengelig for denne store overgangen, men hele bransjen må bli bedre på dette. Vi skal ikke ta talenter fra hverandre, vi skal sørge for at flere talenter kommer til bransjen.

Hva tar du med deg fra disse dagene?
– At det er gøy å henge med de unge, men også spørretimen og spørsmålene de stilte meg. Dette var svært relevante spørsmål. Diskusjonen vi hadde ga meg mer forståelse for deres situasjon i virksomheten.


Møt noen av deltakerne som deler sine erfaringer med Young Advisory Board.

 

Eli, William og Sören forteller: