145 nye lærlinger i Bravida i 2020 til tross for korona-situasjonen.

Allerede før sommeren gjorde Bravida det klart at det ikke var aktuelt å kutte ned på inntaket av lærlinger til tross for situasjonen vi befinner oss i. Inntaket ble holdt på nesten samme nivå som i 2019, med 145 nye lærlinger i 2020.

Pressemelding

– For oss er det viktig å satse på lærlinger, selv i tiden vi er inne i. Over tid vil markedet stabilisere seg igjen, og det er kjempefarlig om vi ikke tar inn lærlinger nå. Dyktige håndverkere vil det alltid være behov for, sa administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke tidligere til VVS-Forum.

Av de 145 nye lærlingene er majoriteten innen elektrofaget, med en beskjeden femtedel innen rørfaget. Litt over 30 lærlinger startet før sommeren, og resten kommer på plass i løpet av august. Hele 11 unge damer starter sin karriere i Bravida, noe vi synes er en lovende trend! Lærlingene fordeler seg på alle Bravidas syv regioner i Norge, med Trondheim som største region med hele 35 lærlinger. En fjerdedel hver starter i rene prosjektavdelinger eller rene serviceavdelinger, og den resterende halvparten i kombinerte prosjekt- og serviceavdelinger.

Bravidas elektroavdeling i Tromsø laget et opplegg rundt oppstart for de seks nye lærlingene deres, som besto av to dager inne på kontoret, der de blant annet fikk en introduksjon av Bravida og gjennomgang av HMS, oppsett av telefon, apper og programmer brukt i Bravida samt gjennomgang av verktøy, arbeidstøy og verneutstyr. Opplæringskontoret kom også på besøk og fortalte hvem de er og hva de gjør ovenfor lærlingene. Deretter fikk lærlingene instruksjon i bruk av ordresystemet Handyman, timeføring og lignende rutiner, opplæring i prosjektverktøyet Dalux av avdelingens superbruker, besøk hos en skoleverandør for tilpasning, før de tilbake på kontoret ble fordelt på prosjekter og servicebiler.

Seks nye lrlinger til Bravidas elektroavdeling i Troms Fra venstre Kristian Brkke Hansen Kristian Evanger Vegard Thue Hanssen gardintrapp bak Slve Oliver Larsen gardintrapp front Tobias Be gardintrapp bak Simon Kristiansen

Lærlingene i Tromsø kommer fra hele fylket og flere forskjellige skoler, og har en ressurskoordinator som har ansvaret for å følge opp lærlingene gjennom læretiden. Et punkt på oppstartsopplegget er å gå gjennom hvilke forventinger som stilles til lærlingene, og hva de må spesielt huske på når de kommer ut på prosjektene. Tredje dagen var lærlingene klare til å dra ut på de ulike prosjektene, og den virkelige opplæringen kunne begynne i samarbeid med våre dyktige montører.I Trondheim startet det i august 33 nye lærlinger; 26 elektrikere, 5 rørleggere, 1 kuldetekniker og 1 energimontør. På grunn av koronaviruset ble oppstarten noe annerledes enn før, spesielt på grunn av noen kurs som måtte deles opp eller ikke kunne gjennomføres som vanlig. Lærlingene ble informert om smittevern i forbindelse med disse opplæringsdagene.

33 nye lrlinger til Bravidas avdeling i Trondheim er p introduksjon og opplring

Første dagen gikk med til introduksjoner av regiondirektør, personalledere og opplæringsansvarlige, tillitsvalgte og hovedverneombud, møte med opplæringskontor og signering av kontrakter, informasjon om HMS-håndbok samt utdeling av telefoner og nettbrett. Andre dagen ble det tatt en gjennomgang av elsikkerhet, arbeidstøy, verneutstyr og HMS-kort ble utdelt, avdelingslederne presenterte sine avdelinger og et kurs i Handyman og timeføring ble gitt.De neste dagene sto blant annet kurs i bruk av verktøy, stillas, lift, fallsikring, FSE og førstehjelp i fokus, samt gjennomgang av håndverktøy. Alle lærlingene fikk utdelt en velkomstperm som ble gjennomgått over den første uka.

– Jeg gleder meg til arbeidet og få en god hverdag med gode medarbeidere og et godt arbeidsmiljø, sier Anas Bounaftah, som begynner som lærling på elektro i Oslo hvor han kommer til å jobbe mest med serviceoppdrag. – Det blir forhåpentligvis en mer lærerik hverdag enn på skolen, det blir i hvert fall bedre enn å sitte hjemme bak en skjerm som vi har gjort de siste månedene. Anas har tidligere vært utplasseringselev hos Bravida alle periodene.

Ni nye lrlinger til Bravidas avdeling i Oslo Fra venstre Kenneth Curay Olsen Birk Urkedal Gladtvet Anton Severin ien Kristian Immerstein Pauck bak Ulrikke Margrethe Lien Smedby ressurskoordinator i Oslo Elektro Service Lars Kjensli Henning Westby Simensen Anas Bounaftah foran Sebastian Antonio Lira bak og Usman Asad Bilal