Bravida fortsetter som sikkerhetsleverandør for Politi- og lensmannsetaten og PST

Politiets Fellestjenester har på vegne av hele Politi- og lensmannsetaten og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) inngått ny rammeavtale for elektronisk sikring. Bravida er tildelt kontrakt innen delområde som gjelder adgangskontroll og innbruddsalarm (inkl. serviceavtale) for byggene til Politi- og lensmannsetaten og PST som har eksisterende Integra-anlegg. Den nye avtalen har en potensiell total varighet på 7 år.

Pressemelding

Den nye rammeavtalen samler flere tidligere lokale avtaler med politiet i en felles avtale. Flere Bravida-avdelinger vil ha leveranser inn mot den nye avtalen, deriblant brann- og sikkerhetsavdelingene i Oslo, Fredrikstad, Trondheim, Bergen, Sandefjord og Kristiansand. 

Anbudsansvarlig i Bravidas avdeling for brann og sikkerhet i Oslo, Odd Enger, synes politiets gjennomføring av anskaffelsen har vært utført på en god og profesjonell måte. Anskaffelsen ble gjennomført etter forskrift for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. 

Bildetekst: Odd Enger, anbudsansvarlig i Bravidas avdeling for brann og sikkerhet. 

– Bravidas avdelinger for brann og sikkerhet er allerede i gang med implementeringsfasen og gleder seg til arbeidet med å rulle avtalen ut i de mange distriktene i Norge, sier Enger.

Servicesjef i Bravidas brann- og sikkerhetsavdeling i Fredrikstad, Jørn Larsen, er fornøyd med at Politiets Fellestjenester har valgt Bravida slik at det som har vært et langt og godt samarbeid, kan fortsette.

– Jeg er overbevist om at vi blir valgt fordi vi har levert gode tjenester til politiet i flere år, og det er bare å brette opp ermene og fortsette med det, sier en glad Larsen.

Bravidas avdelinger for brann og sikkerhet har høstet god respons fra markedet de seneste årene, med blant annet sikkerhetsleveranser til Sykehuset Østfold, nye Nasjonalmuseet, det nye Munchmuseet, Deichman hovedbibliotek og senest nye Drammen sykehus.

Frode Andersen, avdelingssjef i Bravidas brann- og sikkerhetsavdeling i Oslo, lever godt med stadig økte markedsandeler.

– Vi i Bravida får stadig flere serviceavtaler og prosjekter knyttet til brann og sikkerhet. Jeg er overbevist om at det er fordi løsningene vi tilbyr kommer med en sikker, velutprøvd teknologi og dyktige ansatte med solid kompetanse. Det oppleves trygt for våre kunder og da velger de Bravida. Samtidig ligger vi veldig tett på produktutviklingen, slik at vi henger med i tiden og kan tilpasse oss det nordiske markedet på en måte som kanskje skiller oss fra konkurrentene våre, sier Andersen. 

– Tilbyderne ble vurdert på kvalitet, pris og sikkerhetsforståelse. Selv om den siste delkontrakten må kunngjøres på nytt, er vi fornøyd med delkontrakten vi har inngått med Bravida, sier avdelingsdirektør for Anskaffelser og juridisk i Politiets Fellestjenester, Marianne Haahjem.