Bravida har signert ny rammeavtale på elektro med Avinors fire største flyplasser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim

Etter hard konkurranse både på kvalitet og pris, var det Bravida som trakk det lengste strået og fikk inngått rammeavtale med flyplassene. 

Pressemelding

Avtalen går ut på kjøp av tjenester innen elektroarbeider til ordinær drift og vedlikehold i elektrotekniske anlegg ved fire av Avinors lufthavner, men den legger også til rette for mindre prosjekter som skal utføres på flyplassene. Verdien på avtalen er rundt 25 millioner kroner i året, og skal løpe over to år i første omgang. 

Bildetekst: Fra venstre: Yvonne Rydningen (Avinor), Finn Arve Guttormsen (Avinor) og Håkon Vinge (Bravida). 

– Mine forventinger til avtalen er at Bravida og Avinor skaper et tett samarbeid med åpen dialog og bruker hverandres ressurser til å gjøre hverandre gode. Bravida kan bidra med sin kompetanse til å hjelpe Avinor med å finne gode løsninger og tekniske anlegg som er lønnsomt for dem i fremtiden, sier Håkon Vinge, avdelingssjef for Bravida Norges avdeling Romerike Elektro.

Hver flyplass skal forholde seg til en egen Bravida-avdeling. Håkon Vinge og en dedikert bas fra avdelingen i Romerike vil dra til de andre aktuelle avdelingene for opplæring og for å få en felles forståelse om hvordan de skal jobbe. 

– Siden Avinor er hovedkunde, vil alle flyplassene få det samme tilbudet. Vi blir ikke bedre enn det vi klarer sammen. Det er også viktig med klare forventninger, åpenhet og tilbakemeldinger mellom Bravida og Avinor. Vi må kunne ta tak i det som går dårlig og gå videre med det som er bra, fortsetter Vinge.

Om avtaleprosessen skriver Avinor at det var svært jevn konkurranse om både pris og kvalitet. Videre skriver de at Bravida leverte en særdeles god besvarelse med detaljert beskrivelse av hvordan oppgavene skal utføres både per lufthavn og samlet mot Avinor.

– Vi ønsker å dra synergier på tvers av Bravida og Avinor, samt mellom flyplassene. Avinor er inne i en standardisering- og effektiviseringsprosess når det gjelder våre kontraktsporteføljer, og denne elektrokontrakten erstatter ni tidligere kontrakter, forklarer Yvonne Rydningen, kategoriansvarlig bygg & anlegg innkjøp i Avinor. 

– Med ny kontrakt ønsker vi å få en fellesfølelse hos Avinors flyplasser og det er allerede etablert tillit mellom Bravida og flyplassene. Vi ønsker struktur og orden fra begge sider og sammen med Bravida skal vi diskutere idéer og innspill, og spille hverandre gode, sier Finn Arve Guttormsen, avdelingsleder for bygg og teknisk infrastruktur i Avinor.