Bravida har undertegnet storkontrakt for elektro og rør på moderne oppdrettsfiskanlegg som bygges nord for Tromsø

Bravida har signert kontrakt med Pilar Entreprenør som er totalleverandør på prosjektet. Oppdragsgiver er Norway Royal Salmon (NRS), som med dette trapper opp aktiviteten og satser i Nord-Norge.

Pressemelding

Det nye settefiskanlegget i Dåfjord i Karlsøy kommune vil produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Det er også planlagt et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) og totalt får anlegget et karvolum på 16 350 kubikk.

Pilar Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet og har i samarbeid med Overhalla Betongbygg og ScaleAQ ansvar for oppføring av bygg og prosessanlegg. Prosjektet startet opp i tredje kvartal 2019 og har planlagt ferdigstillelse i tredje kvartal 2021.Bravida skal levere alt av arbeider tilknyttet elektro og rør, bortsett fra selve prosessanlegget. På elektro innebærer dette blant annet alt av tavler, strømskinner, reservekraftsaggregat, belysning, brannvarsling, tilgangskontroll og kameraovervåkning. På rør innebærer arbeidene alt av anlegg knyttet til sanitær, varme, brannslokking og vaskesystemer. Bravidas kontraktsverdi er på 78 MNOK inklusive mva.

– Dette er et svært spennende prosjekt for Bravida. Vi i Bravida i Tromsø har god kunnskap og lang erfaring med gjennomføring av store prosjekter. Det er ekstra spennende at prosjektet er innenfor fiskeoppdrett som vi tror er en næring som vil representere stor verdiskapning for Norge fremover. Vi ser frem til et godt samarbeid med vår kontraktspartner Pilar Entreprenør, forteller regiondirektør for Region Nord i Bravida Norge, Torfinn Rolandsen.