Bravida leverer den tekniske installasjonen for Peab sitt første byggetrinn på Grandkvartalet i Larvik

Bravida Norge AS signerte 3. april 2020 kontrakt med Peab AS for leveranse av tekniske installasjoner i første byggetrinn på Grandkvartalet i Larvik. Kontraktsverdien er på 40 MNOK eksklusive mva. 

Pressemelding

I desember 2019 signerte Grandkvartalet Eiendom AS kontrakt med Peab, som valgte et samarbeid med Bravida Norge om leveranse av de tekniske løsningene.

 
- Dette er et prosjekt vi har jobbet med i flere år allerede. Vi har vært med og levert pris på de tekniske løsningene siden første runden og har hele tiden hatt som målsetning å vinne denne jobben og få levere våre gode løsninger. I prosjektet leverer vi alt fra rør, ventilasjon, elektro og tele/data til brannvern og sikkerhet. Oppdraget passer godt for vår kompetanse og kapasitet, hvor vi her benytter personell både fra avdelingen i Sandefjord/Larvik og Skien for å ivareta en optimal gjennomføring, sier regiondirektør for Region Øst, Øyvind Hagen.

Anleggsarbeidene ble påbegynt i begynnelsen av juni 2019 med rivning av eksisterende bygg. Første byggetrinn vil bestå av 11 200 kvadratmeter med leiligheter, kontorplasser, hotell og nytt møtesenter i Larvik. De første leilighetene vil være innflytningsklare i desember 2021. Bravida gleder seg til å levere innen alle de tekniske områdene. Koordinerende leder for prosjektet, Frode Heimark, har stor tro på at alle involverte parter vil nyte godt av samarbeidet vi skal ha mellom de tekniske fagene.