Kvartalsrapport juli-september 2020 – Fortsatt vekst og positive utsikter til tross for pandemien

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2020 ble offentliggjort i dag 6. november. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om fortsatt organisk vekst og oppkjøp.

Pressemelding

– I Bravidas tredje kvartal i 2020 økte nettoomsetningen gjennom både organisk vekst og oppkjøp. Det er gledelig at vi til tross for pandemien og den reduserte servicen den medfører, kan vokse organisk i kvartalet. Resultatutviklingen har vært stabil med en uendret EBITA-margin og kontantstrømmen var på nivå med året før. På grunn av den økende pandemien er markedsutsiktene usikre, og det er vanskelig å bedømme når markedet vil komme tilbake til det vi kaller for et normalt marked, sier Johansson.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, er enig. – Koronapandemien preger hverdagen vår. På tross av dette leverer vi et godt kvartal med en EBITA-margin på 5,7 %. Hele bygg- og anleggsbransjen har hatt stort fokus på å holde hjulene i gang. Bravida har gjennom hardt arbeid fra alle våre ansatte og godt samarbeid med våre kunder klart dette. Omsetningen faller med 5 % i kvartalet, noe som i hovedsak skyldes tilgang på oppdrag innenfor servicesegmentet grunnet pandemien.

– Gjennom nye arbeidsmetoder har digitaliseringsgraden i år virkelig skutt fart. Vi leverer tjenester som tidligere, men jobber på en annen måte grunnet de restriksjonene vi har i samfunnet for tiden, forteller han videre.

– På bærekraftsiden har vi en rekordlav skadefrekvens hos våre ansatte, og vi har jobbet med å utvide vårt tjenestetilbud i Oslo ved å forberede GreenHub som ble lansert i starten av oktober. Leveranser og drift av anlegg for elbillading utgjør en betydelig omsetning for oss, og er økende.

– Ordrereserven er noe lavere enn samme periode forrige år, men vi jobber med flere spennende utviklingsprosjekter sammen med våre kunder som forventes kommer som ordreinngang i nærmeste fremtid, avslutter Bakke.

FRAMTIDSUTSIKTER

Vi har en bra ordrereserve og en stabil servicevirksomhet mange steder. Noen markeder har blitt påvirket mer enn andre av den pågående pandemien, noe som har resultert i lavere etterspørsel og prispress i visse geografiske områder. Bravida holder seg til strategien om at margin alltid går før volum, selv i dårligere markeder – vi takker nei til ulønnsomme prosjekter. Vår vurdering er at markedsutsiktene fortsatt kommer til å være usikre med tanke på utviklingen av pandemien. Etterspørselen etter våre tjenester kommer alltid til å være til stede og i det lange løp også dra nytte av stimulanser og omstillingen i samfunnet.

Grønne investeringer i EUs European Green Deal kommer å støtte markedsutviklingen framover og bidra til mange interessante oppgaver for Bravida.

Mattias Johansson, konsernsjef, Bravida

 

FOR BRAVIDA NORGE

MARKED

Covid-19-pandemien har redusert etterspørselen etter service og prosjekter. Den pågående pandemien som igjen har økt gjør markedsutviklingen den nærmeste perioden vanskelig å bedømme.  

 

NETTOOMSETNING OG RESULTAT

Juli–september

Nettoomsetningen for Bravida Norge ble redusert med 15 prosent og utgjorde 920 (1 089) MSEK. I lokal valuta minsket nettoomsetningen med 5 prosent. Valutakursendringer har hatt en negativ innvirkning på nettoomsetningen med 10 prosent. I kvartalet minsket nettoomsetningen på både prosjekt- og servicevirksomheten. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -6 prosent.

EBITA minsket med 18 prosent til 53 (65) MSEK. EBITA-marginen minsket og utgjorde 5,7 (5,9) prosent, på grunn av lavere omsetning i servicevirksomheten. 

Januar–september

Nettoomsetningen ble redusert med 10 prosent og utgjorde 3 183 (3 544) MSEK. I lokal valuta minsket nettoomsetningen med 2 prosent. I perioden minsket nettoomsetningen både innen prosjekt- og servicevirksomheten. Valutakursendringer har hatt negativ innvirkning på nettoomsetningen med 8 prosent. Den organiske veksten var negativ og utgjorde -2 prosent.

EBITA økte med 11 prosent og utgjorde 174 (157) MSEK, EBITA-marginen økte og utgjorde 5,5 (4,4) prosent.

 

ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE

Juli–september

Bravida Norges ordreinngang ble redusert med 5 prosent til 889 (939) MSEK, i lokal valuta økte ordreinngangen med 5 prosent. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og serviceoppdrag. En ordre som spesifikt kan nevnes er installasjon av sikkerhetsløsninger til et nytt sykehus i Drammen, hvor ordreverdien utgjør cirka 130 MSEK.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 18 prosent lavere mot tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 327 (2 828) MSEK. I lokal valuta minsket ordrereserven med 7 prosent. I kvartalet minsket ordrereserven med 32 MSEK.

Bravida jobber med flere store såkalte samspillsprosjekter som er i en tidlig planleggingsfase og disse inngår enda ikke i ordrereserven.

Januar–september

Ordreinngangen ble redusert med 23 prosent til 2 957 (3 820) MSEK, i lokal valuta minsket ordreinngangen med 4 prosent. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og service.

Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/

Bravida installerer NordNorges strste solcelleanlegg I Troms fikk Bravida oppdraget med  installere et solcelleanlegg ved Institutt for lrerutdanning ved universitetet Anlegget med 720 solmoduler ble installert p et omrde p ca 1 200 m2 i et omrde med store klimabelastninger  som stilte hye krav til materialer Installasjonen som ble fullfrt sommeren 2020 har gitt oss en unik erfaring for fremtidige prosjekter med ny grnn teknologi og store solcelleanlegg i det nordiske klimaet
Bravida installerer Nord-Norges største solcelleanlegg. I Tromsø fikk Bravida oppdraget med å installere et solcelleanlegg ved Institutt for lærerutdanning ved universitetet. Anlegget med 720 solmoduler ble installert på et område på ca. 1 200 m2 i et område med store klimabelastninger – som stilte høye krav til materialer. Installasjonen som ble fullført sommeren 2020 har gitt oss en unik erfaring for fremtidige prosjekter med ny grønn teknologi og store solcelleanlegg i det nordiske klimaet. (Foto: Bravida Norge)