Nyansatt regiondirektør for Region Innlandet i Bravida Norge

Thomas Kristoffersen kommer fra stillingen som avdelingsleder for Bravidas avdeling Oslo Rør Prosjekt, og tiltrer i stillingen som ny direktør for Region Innlandet 20. januar 2020.

Pressemelding

Prosessen med å tilsette ny regiondirektør for Region Innlandet har pågått over noe tid med mange gode eksterne og interne kandidater. Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro i 2016 fått stor aktivitet i region innlandet, og har ambisjoner om ytterligere vekst. Regionen omsetter for omtrent 400 MNOK og har virksomhet både innen elektro og rør.

Thomas Kristoffersen kommer senest fra stillingen som avdelingsleder for avdeling Oslo Rør Prosjekt, del av Bravidas Region Oslo Prosjekt, en avdeling som har hatt en positiv utvikling de siste årene.

Thomas er 39 år gammel og bor i Våler. Thomas er utdannet rørlegger og har lang erfaring fra forskjellige posisjoner, både som prosjektleder, avdelingsleder og prosjekteier. Thomas ble ansatt i Bravida første gang i 2016, den gang som avdelingsleder for Bravida i Moss.

Ny regiondirektr for Region Innlandet Thomas Kristoffersen til venstre sammen med administrerende direktr i Bravida Norge Tore Bakke

– Jeg ønsker å være en synlig og engasjert leder, og tror energi og engasjement er smittsomt. Jeg har stor tro på mulighetene for videre utvikling av Region Innlandet. Jeg ser på dette som en utrolig spennende og viktig oppgave, og gleder meg til min første arbeidsdag som leder for regionen, forteller Thomas.

– For meg er det en stor anerkjennelse at vi gjennom en grundig rekrutteringsprosess finner den beste kandidaten internt. Thomas har gode lederegenskaper, stor gjennomføringskraft og er flink til å skape relasjoner både internt og eksternt, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Prosessen med å finne Thomas sin erstatter som leder for Oslo Rør Prosjekt påstartes umiddelbart.