Stor samspillskontrakt mellom Bravida og Skanska for byggingen av Oslo Storbylegevakt

Samspillsfasen varte i omtrent ni måneder og det var kontraktsignering og byggestart i mars i år. Bravida leverer alt av elektroarbeid til prosjektet og kontraktsverdien er på 228 MNOK eksklusive mva. 

Pressemelding

Prosjekt Oslo Storbylegevakt (OSBL) skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 i Oslo og bygges på området til Aker Sykehus ved Trondheimsveien. Omsorgsbygg og Oslo kommune er byggherre og skal bruke 60 % av bygget og HEL skal leie resterende 40 %. I følge planen skal legevakten stå ferdig i mars 2023. 

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og i samspillsfasen har vi sammen funnet svært gode tekniske løsninger for Oslo Storbylegevakt. Selv om vi nå har gått over i en NS 8417-kontrakt, har vi stort fokus på samarbeid med andre håndverksgrupper og Skanska, forteller Bravidas prosjektleder Arve Kristensen. 

OSBL vil ha stort fokus på miljø og prosjektet er Breeam Excellent-sertifisert, et høyt nivå på Grønn Byggallianse sin miljøprestasjonsmåling. Anlegget skal være papirløst hvor alle ansatte bruker nettbrett i sitt daglige arbeid, det skal ikke brukes bensin- eller dieseldrevede kjøretøy på området og alt fra håndverktøy til lifter skal være batteridrevet. 

Legevakten vil være døgnåpen og inneholde mange ulike funksjoner, alt fra lege- og tannlegevakt til mattilbud og apotek, samt blant annet ortoped og operasjon. Hele bygget blir til sammen på BRA 26 722 m2, i tillegg til en parkeringskjeller på BRA 6 000 m2. 

Oslo Universitetssykehus skal leie omtrent 60 % av programmerte arealer og pasientgrunnlaget vil øke med 25% per år frem til 2035. Det vil si til sammen 338 000 pasienter per år, hvorav 248 000 akutte og 90 000 elektive pasienter. 

Skanska har uttrykt overfor Bravida at de er svært fornøyde med samspillet. De forteller at de har sett stor nytte av kompetansen og erfaringen Bravida har bidratt med gjennom utvikling, kalkylearbeid, fremdriftsplanlegging og tverrfaglige optimaliseringer og beslutningsprosesser, noe som skaper trygghet og forutsigbarhet for prosjektgjennomføringen.