Service

Vi hjelper til med drift, vedlikehold og reparasjoner av dine tekniske installasjoner innen elektro, rør og ventilasjon, og har utviklet servicekonseptet ServiPro der vi har satt planlagt vedlikehold i system.

Service i Bravida

En avtale med Bravida gjør hverdagen enklere for deg som eier, forvalter eller er bruker av en eiendom. Gjennom regelmessig tilsyn og vedlikehold kan Bravida hjelpe til med å redusere løpende driftskostnader og samtidig øke driftssikkerheten.

Noen typiske eksempler på serviceoppdrag er kontroll av elektriske anlegg, kontroll eller utskifting av vann- og varmeanlegg, eller vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

Vi utfører også energioptimaliseringer der vi analyserer bygningens energiforbruk og for eksempel utfører driftsoptimalisering eller installasjoner som sparer energi og penger.

Ved å inngå avtale med Bravida får dere:

  • Bred og høy kompetanse.
  • Kvalitet i leveranse gjennom struktur og effektive verktøy.
  • Serviceinnstilte og kunnskapsrike servicemontører og -teknikere.
  • Trygghet gjennom å benytte en stor og etablert aktør.
  • En lokal leverandør med det store selskapets ressurser.

Les mer om våre servicetjenester i vår servicebrosjyre.

Små prosjekter - renovering, reparasjoner og ombygging


Vi utfører også mindre serviceoppdrag til fast pris. Våre servicemontører har høyt servicenivå og er vant med å arbeide i miljøer der annen aktivitet pågår parallelt. Det er en selvfølgelighet for våre servicemontører å ta hensyn til kundens virksomhet.

  • Dere får høyt servicenivå.
  • Dere får bred kompetanse. 

Vakt og beredskap


For våre avtalekunder kan vi også tilby døgnkontinuerlig vaktordning, direkte til vårt vaktlag med svært kompetente medarbeidere i beredskap eller via alarmstasjon. 

Kontakt oss