Rammeavtale gir lavere kostnader

En rammeavtale for håndverkertjenester gir lavere kostnader for Tromsøs største eiendomsselskap.

AS Taco er et av Nord-Norges største eiendomsselskap. Totalt eier og forvalter selskapet 19 næringseiendommer med et samlet areal på cirka 95.000 kvadratmeter. De aller fleste eiendommene ligger i Tromsø.

Til tross for en stor bygningsmasse er det få ansatte i Taco. Totalt jobber ni ansatte i bedriften, og ingen av dem er håndverkere. Derfor har Taco inngått en treårig rammeavtale om rørtjenester med Bravida Tromsø.  

– Egne håndverkere krever for mye for en liten bedrift som oss, med tanke på oppdateringer, kursing, sertifisering og godkjenninger. Derfor er vi svært fornøyd med å ha en rammeavtale med Bravida som gjør at vi er sikret håndverker når vi trenger det, sier prosjektleder Merethe Morland Tøllefsen.

Rykker ut raskt

Næringseiendommene til Taco består for en stor del av eldre bygg, som igjen betyr at det plutselig kan oppstå problemer knyttet til blant annet vann og avløp.

– Da er det viktig å ha noen tilgjengelig som vi kan stole på. Rammeavtalen med Bravida har mange fordeler for oss - vi kjenner betingelsene, vi får hjelp innen avtalt tid og de har den kompetansen vi trenger, sier Tøllefsen.

Lavere kostnader

Merethe Tøllefsen opplever flere fordeler med en slik rammeavtale.

– Vi opplever stor forskjell fra den gang vi ikke hadde rammeavtale, vi har en helt annen forutsigbarhet både med tanke på pris og respons. Det er også lettere å budsjettere nå som vi har en rammeavtale på plass, sier prosjektlederen.

Ikke minst opplever hun også at kostnadsnivået på håndverkertjenester har gått ned.

– Dette er noe som kommer våre leietakere til gode, og det anser vi som viktig, forteller Merethe Tøllefsen.