Et langsiktig strategisk partnerskap med fokus på bærekraft

Fra individuelle løsninger og "fiks det når det går i stykker" til langsiktig strategisk samarbeid med fokus på forebygging.

Da Schneider Electric var på utkikk etter en partner innen teknisk eiendomsdrift i Sverige, Norge og Danmark, falt valget på Bravida. – Deres tekniske ekspertise kombinert med lokal støtte gjør Bravida til en perfekt partner for teknisk drift av eiendommene våre, sier Jens Ellevang i Schneider Electric.

schneider-electric-tfm-1.jpg

Med kontorer, fabrikker og produksjonsanlegg mange steder i Skandinavia, hadde Schneider Electric en rekke leverandører og løsninger for å sikre effektiv drift av eiendommene sine.

På noen av stedene tok samme leverandør seg av både den "myke" delen av eiendomsdriften, det vil si ting som resepsjonstjenester, rengjøring, planter og matforsyning, og den mer teknisk krevende "harde" delen som omfatter vedlikehold av eiendom.

Verdifull ekspertise
For Jens Ellevang, Head of Facility Management & Real Estate, har beslutningen om å bruke to forskjellige leverandører for den myke og den harde delen vært vellykket.

– Det finnes relativt få selskaper som er eksperter både på å levere lunsj og forfriskninger, og også ta seg av tekniske saker som ventilasjon og omlegging av tak. For oss var det derfor en selvfølge å samarbeide med et selskap med teknisk ekspertise. Med Bravida som strategisk partner er jeg sikker på at vi har funnet en langsiktig løsning for arbeid og forebygging, i stedet for bare å foreta reparasjoner ved behov, sier han.

Hvordan fungerer partnerskapet rent praktisk?
– Vi samarbeider på flere plan, både på et generelt strategisk nivå der vi ser på hvordan vi kan forbedre partnerskapet, og lokalt på de ulike anleggene, sier Ellevang og legger til:

– For hvert større anlegg har vi en plan for planlagt forebyggende vedlikehold som Bravida har utarbeidet for at teamet vårt i Schneider skal vite nøyaktig hva som må overvåkes og følges opp. Dette inkluderer både lovpålagte oppgaver som å sjekke brannalarmer og heiser, og forebyggende kontroller som å sikre at tak og avløpsrør blir inspisert og vedlikeholdt.

Partnerskap gir mange fordeler
Sikkerhet, forutsigbarhet og kostnadseffektivitet er noen av fordelene ved å ha en leverandør som kan bistå med det tekniske vedlikeholdet av eiendommer på en smart, organisert og strategisk måte.

En annen fordel er at Schneider Electric nå har et godt grep om det tekniske arbeidet som kreves for at de skal oppnå sitt langsiktige mål om å være CO2-nøytrale innen 2030.

– Vi griper an eiendomsforvaltningen på en helt ny måte. Å ha Bravida som partner gjør både det daglige vedlikeholdet og arbeidet med å oppnå våre bærekraftsmål mye enklere. Vi er for eksempel i gang med å gjøre bilparken helelektrisk, noe Bravida kan hjelpe oss med takket være sin ekspertise innen installasjon av ladestasjoner. På sikt vil vi også installere solcellepaneler på anleggene våre, et prosjekt som også vil bli enklere gjennom vårt partnerskap med Bravida.

Strategisk fra et bærekraftsperspektiv
Jens Ellevang forklarer at de siste årene har vist viktigheten av å ha kontroll over lokaler og bygninger for å kunne motvirke effektene av både pandemien og energikrisen.

En av nøklene til å tilpasse seg raskt til en verden i endring, er å ha kontroll over de tekniske sidene for å sikre at bygningene er teknologisk oppdatert, og at den tekniske bygningsdriften har den rette ekspertisen.

– Det har vært en nødvendighet å kunne redusere oppvarmingen og styre belysning og ventilasjon etter selskapets faktiske behov fra et bærekraftsperspektiv, men også fra et rent økonomisk perspektiv for å takle stigende strømpriser. Digitalisering av eiendomsporteføljen er helt avgjørende for at vi skal kunne optimalisere driften og jobbe mer forebyggende.