Gardermoen Øker Norges Tilgjengelighet

Den nye terminalen på Gardermoen øker kapasiteten på Oslos flyplass, og gjør det mulig for flere reisende å besøke Norge hvert år. Bravida Norge fikk i oppdrag å utføre hele elektroarbeidet, samt datakabel- og fiberlegging i bygget.

Ni norske og svenske avdelinger fra Bravida har sammen utført arbeidet på den nye terminalen.  På det meste var det mer enn 200 medarbeidere i sving samtidig. Arbeidet på flyplassen startet i 2014, og i løpet av to år har Bravida stått for 370.000 timer, tilsvarende 189 årsverk. På den tiden har vi blant annet strukket 35.000 meter stigekabler i ulike dimensjoner, lagt opp 6.000 meter strømskinne, montert 13.000 lysarmaturer og utstyrt flyplassen med 730.000 meter spredenettskabel. Til sammen er omsetningen til Bravida beregnet til 380 millioner kroner.

– Den nye Pir Nord på Gardermoen bidrar til å skape et stort og effektivt skandinavisk knutepunkt. Med vår høye kompetanse på elektrotekniske løsninger kunne vi ta hånd om alle installasjoner av tele- og datanettet. Arbeidet pågikk parallelt med den daglige trafikken på flyplassen, noe som stilte ekstra høye sikkerhets- og forsiktighetskrav til oss under arbeidet, sier Tore S. Hansen, regionsdirektør Bravida Oslo. 

Den nye terminalen, Pir Nord, er 63 000 kvadratmeter stor og gir plass til 17 nye parkeringsplasser for fly. Terminalen øker passasjerkapasiteten slik at flyplassen kan betjene 28 millioner reisende i året. 

Byggherre er Avinor, Norges største eier av flyplasser.

Foto: Avinor