Energieffektiv strøm til havbruksnæring

Bravidas avdeling i Alta har siden 2020 hatt et tett samarbeid med tidligere Norway Royal Salmon, som nå er fusjonert med Salmar, og nærmer seg ferdigstillelsen av et spennende prosjekt på deres foringsflåter.

– Seks flåter i Finnmark og to i Senja, skal knyttes til landstrøm. På dette prosjektet samarbeider vi godt med flinke montører fra Bravidas elektroavdeling i Tromsø. Slik stiller vi sterkere med arbeidskraft og kan utvide tilbudet og styrke kunnskapen til Bravida innen dette fagområdet hos flere avdelinger, sier Ole Aleksander Isaksen, prosjektleder for havbruk i avdeling Alta.

Alta-avdelingen ble en del av Bravida da AB Elektro AS ble kjøpt opp i januar 2022. Les mer om oppkjøpet som styrket Bravidas posisjon i Nord-Norge her.

Økt behov for elektrifisering i havbruksnæringen

De eldste foringsflåtene drives i dag av dieselaggregat, som er en kostbar og lite miljøvennlig løsning.

– Et dieselaggregat tilsvarer samme forurensning som titalls biler i løpet av en dag. Det er dyrt for kunden og en dårlig løsning for miljøet. Høy- eller lavspent landstrøm er sikrere, mer stabilt, bedre for miljøet og kostnadsbesparende for kunden, sier Ole Aleksander.


Foto: Mateusz Kowalski

Avhengige av stabil strøm

Behovet for elektrifisering av flåtene øker desto mer utstyr og oppfølging som skal til. Kamerasystem, miljøstasjoner, lys, biomassemålere og foringssystem er bare noe av det som trengs for en vellykket fiskeproduksjon.

 

– Produksjonen av fisk er helt avhengig av stabil strøm for at kvaliteten skal være så god som mulig. Da er det viktig at både flåtene og merdringene får tilstrekkelig med tilførsel og at de har minst mulig nedetid, sier Ole Aleksander.

 

Harald Farstad, avdelingssjef i Alta legger til: – Her er vi trygge på at løsningene vi tilbyr kundene i dag er ledende innen markedet, samtidig som vi vil videreutvikle tilbudet vårt for å effektivisere strømforsyningen, gjøre anleggene enda sikrere og endre kostnadsbildet til kundene våre.

 

Vern av natur og miljø står i fokus

For å ivareta natur, miljø og vernede områder må blant annet sjøkabler godkjennes av en rekke myndigheter før arbeidet kan igangsettes.

 

– Vi er i kontakt med blant annet fylkeskommunen, Sametinget, fiskelag og Kystverket hver gang et nytt anlegg skal etableres. Dersom de har noen kommentarer på disse prosjektene blir det gjennomført en befaring av området og arbeidet som skal utføres, før det kan godkjennes, sier Ole Aleksander og fortsetter:

 

– Vi er helt avhengig av godkjenning fra de ulike instansene før arbeidet kan igangsettes og opplever at de er gode til å samarbeide med oss og bistå med løsninger dersom vi skulle havne for nær slike områder. Dette for å sikre at vernede områder forblir urørt og at arbeidet gjennomføres på en forsvarlig måte for natur og miljø.

 

– Totalt sett er det et godt samarbeid mellom alle ledd i leveransen, og et viktig arbeid som sikrer at kundene våre får en bærekraftig og trygg produksjon, avslutter Ole Aleksander.