Teknisk hovedentreprise på Bybanens Verksted og depot på Kokstad

Bybanens nye anlegg på Kokstad består av en vognhall, et verksted og et administrasjonsbygg som skal sikre driften av Bybanen i Bergen. Bravida har hatt teknisk hovedentreprise i verksted og administrasjonsbygg og vært underleverandør i vognhallen.

Vognhallen  har en samlet grunnflate på 13.600 m2, og er med sine 301 meter ett av Bergens lengste bygg. Her er det plass til oppstalling av 40 bybanevogner. Verkstedet på 8000 m2 er blant Europas mest moderne og velutrustede anlegg for vedlikehold av bybanevogner. I administrasjonsbygget på 3000 m2 er det etablert en egen driftssentral for operasjon og drift av bybanen.

Bravida har utført elektro-, rør- og klima-entreprisene i administrasjonsbygg og verksted i en teknisk hovedentreprise. Videre har Bravida som underentreprenør til Skanska hatt varme- og sanitæranlegget i vognhallen.  Det ble benyttet underentreprenører for enkelte deler av entreprisene. Bravidas entrepriser var på ca. 153 millioner kroner.

Arbeidet startet i 2014. Da aktiviteten var på topp, var det seks i administrasjonen og 30 fagarbeidere i sving samtidig. En av de største utfordringene var arbeid og installasjoner i høyden for å oppnå god fremdrift for de ulike fagene, samtidig som HMS-krav ble ivaretatt. Arbeidet ble organisert slik at man startet øverst og jobbet seg nedover. I verkstedet er det under tak benyttet et felles opphengssytem for de tekniske fag, med unntak av sprinklerinstallasjoner. Løsningen med å ha et felles opphengssytem har gitt en rasjonell fremdrift, samtidig som en har oppnådd et fleksibelt og godt sluttprodukt.

Byggene er prosjektert og ført opp etter Tek10. Både administrasjons- og verkstedbygget har vannbåren varme via fjernvarme og balansert ventilasjon. 

Kunde er Hordaland Fylkeskommune