Nytt sykehus i Østfold

Sykehuset Østfold Kalnes er et topp moderne sykehus på 84.000 kvadratmeter i Sarpsborg. Bravida har hatt ansvaret for elektro, IKT og sikkerhet til en verdi av 460 millioner kroner.

Sykehuset er et akuttsykehus med et av landets største akuttmottak, og har i tillegg funksjoner innenfor de fleste felt med fødeavdeling, medisinske og kirurgiske klinikker og psykiatri.

Fem avdelinger i Bravida har samarbeidet om leveransen, hvorav to er svenske.

- Vi har levert høy kvalitet til rett tid og innenfor et forventet økonomisk resultat, så vi er veldig fornøyd med prosjektet, sier prosjektsjef Erik Dobloug.

Oppdragsgiver: Helse Sør Øst
Byggeår: 2012-2016
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise/  BIM-standard
Miljøprofil: Iht ISO 4001

Foto: Ivan Brodey, Arkitema