Gjør ditt bygg mer energieffektivt og spar strøm og penger

I en tid hvor strømprisene er rekordhøye, kan det være lurt å være bevisst over sitt eget strømforbruk. Det er nemlig mye penger å spare! Ekspertene forventer høye strømpriser i lang tid fremover, og det kan være greit å være forberedt til en neste sesong med høye strømpriser.

Å investere i ulike energisparende tiltak kan være dyrt, og mange lurer nok på om det kan være lurt eller ikke. Med så høy strømpris som vi har akkurat nå, vil tilbakebetalingstiden på en rekke tiltak være gunstige. Det man derimot kan spørre seg er; vil strømprisen fortsatt være like høy i løpet av de neste årene?

En kombinasjon av lite regn, mye vind, høye gass- og kullpriser, samt høye CO2-priser, har gitt svært høye strømpriser. For å redusere høye strømutgifter, har regjeringen blant annet innført en hel rekke tiltak for å redusere din strømregning, men er dette godt nok?

Vil hele Norge få tilbake de lavere strømprisene man hadde før høsten 2021? Ambisiøse klimamål fører til økt elektrifisering av samfunnet, og hvis strømforbruket fortsetter å øke raskere enn utbyggingen av ny strømproduksjon vil dette bidra til høyere priser enn normalt i tiden som kommer. 

Om fremtidig strømpris blir like høy som nå, er uvisst. Det vi derimot vet er at strømbesparende løsninger er mer attraktive enn noen gang før. Velger man de riktige løsningene, kan det være mye å spare! Derfor ønsker vi å gi deg tips til hvordan du kan spare strøm og redusere strømforbruket. 

1. Vedlikehold ventilasjonsanlegget

Det er viktig at man renser filteret for å ivareta et godt inneklima. Det bør være inngått vedlikeholdsavtale både på anlegg og kanaler, samt filteravtaler ved installasjon av et ventilasjonsanlegg.

Hvorfor vedlikeholde ventilasjonsanlegget? 

  • Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig og reduserer risikoen for helseplager. 
  • Man reduserer mengden fukt, noe som kan gi mugg og soppskader, eller kondens på vinduer.
  • Levetiden på anlegget forlenges
  • Bevarer anleggets effektivitet og virkningsgrad
  • Energiforbuken øker når ventilasjonsanlegget ikke vedlikeholdes

God inneluft i seg selv burde være et godt argument for å utføre vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Inneluft blir fort forurenset av mennesker, dyr, materialer og virksomheten innendørs. Til tider kan inneluften være mer forurenset enn luften utendørs. Av den grunn kan et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg medføre dårlig helse. Om vi dag inn og dag ut puster inn skitt, støv, sopp, mugg, midd, pollen, alger og råte, vil vi til slutt påføre oss sykdommer, noe som gir oss dårligere helse. Videre vil man oppleve trøtthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, tørr nese, hals og/eller oppleve hudplager og allergier. God inneluft fører til bedre arbeidseffektivitet, samt lavere kostander om man ser helhetlig. 

2. Skift ut batterigjenvinner til roterende gjenvinner

Hvis man har et lokale som ikke har store mengder fett og farlige avgassinger i avtrekksluften, vil en roterende varmegjenvinner være en god erstatter til en batterigjenvinner. Roterende varmegjenvinner er opptil 70 % bedre enn en batterigjenvinner. Dette vil gi mer gjenvinning av varme og direkte påvirkning på strømbatteriforbruket. En batterigjenvinner med dårlig kvalitet på glykol kan lett være så dårlig som 0–10 % varmegjenvinning.

3. Innregulering av vannanlegg

Dette er ofte utført når bygget er nytt, og glemt siden. Om bygget benytter seg av fjernvarme, er innregulering av vannbåren radiator/kjøling utrolig viktig. Vann er en energibærer, hvor kvaliteten forandres i løpet av driftstiden i bygget. Å kontrollere at vannet er av riktig kvalitet vil legge til rette for mindre slitasje i anlegget. Av den grunn vil god vannkvalitet gi effektiv energioverføring.

Eksempel: Radiatoren på maks, men det kommer lite varme, eller kanskje alt for mye varme? Da er det sannsynligvis dårlig tilførsel av vann, noe som kan medføre til ubalanse i varme-, kjøle- eller ventilasjonsanlegget. Kanskje har du opplevd at noen rom får mye og andre rom for lite varme og/eller luft? Konsekvens av dette er at noen blir for varme, mens andre fryser. For ventilasjon oppleves dette som trekk og støy mens andre sliter med dårlig luftkvalitet. Ved innregulering oppnår man:

  • Stabil temperatur, varmen vil ikke pendle
  • Bedre komfort
  • Innregulering sammen med optimalisering av driftstider kan gi en energireduksjon på 10–20 %

4. Energiovervåkningssystem (EOS)

Et EOS-system gir deg oversikt over ditt energiforbruk. Her kan man lett identifisere hvor man bruker mye strøm, og finne tiltak for å redusere energiforbruket. Et EOS-system er ikke særlig kostbart, og kan gi en besparing på hele 15 %! Systemet varier veldig i pris, avhengig av hvor stort bygg du har og hvor mange sensorer som er ønskelig. En typisk energityv er når kjøleanlegget står på samtidig som varmeanlegget. Ved dager med kjølebehov kan man observere energiforbruket til varmeanlegget, og lett identifisere om det er høyere er normalt. Videre kan man endre på driftstiden ved å identifisere når anleggene skrur seg på via EOS-systemet. På denne måten kan man sesongjusterte anlegget for å oppnå kostnadseffektivitet. Et eksempel er å benytte naturlig kjøling utendørs på morgenen. På denne måten kan man starte kjøling senere på dagen, noe som reduserer driftstiden og gir strømbesparelse. 

Bravida GreenHub leverer et energiovervåkningssystem som kan brukes som en operasjonssentral. I tillegg til å kunne overvåke energiforbruket, kan man identifisere tekniske avvik, installere ulike IoT-sensorer for å gjøre driften enda mer effektiv og heldigitalisere FDV-rapporter. Et eksempel på en IoT-løsning er å benytte sensorer for å effektivisere innhenting av avfall. Videre kan man bruke EOS-systemet til å utføre vedlikehold fra å være kalenderstyrt, til at bygget i seg selv varsler om feil eller behov for tilsyn. På denne måten kan man effektivisere vedlikehold, samt redusere kostnader. 

5. Solceller

Strømprisene høsten 2021 har gitt solceller en svært bedre kalkyle enn tidligere. Solcelleanlegg er også noe som kan gi støtte fra Enova for privatbolig (maks 47 500 kr) og kommunal støtte i bl.a. Oslo kommune på opp til 1 MNOK for bedrifter. Solcelleanlegg på næringstak vil typisk koste mellom 300 000 og 400 000 kr avhengig av størrelse på anlegget. Det vil tillate en besparelse av 15 000–25 000 kWh per år. En stor fordel med solceller er at man kan selge overskuddsstrøm, noe som gir inntekter til eiendommen.

De som har elbilladere installert, vil ha stor fordel av å tilpasse ladingen til de timene hvor det produseres mye solenergi. Da vil bilen få et oppladet batteri, gratis.

Ta kontakt med oss!

Gå til kontaktsidene våre og ta kontakt med din nærmeste avdeling for å høre hva vi kan hjelpe deg med.