Norges råeste serviceavtale!

ServiPro er valget for deg som vil sove trygt om natten.

Har du lyst på forutsigbar driftsøkonomi, et godt inneklima og en konkurransedyktig bygningsmasse?

Da trenger du en serviceavtale fra Bravida, landets desidert største aktør innen byggtekniske anlegg.

Vår beste serviceavtale: ServiPro


Bravida er spesialister på drift, vedlikehold og reparasjon av tekniske installasjoner innen elektro, rør og ventilasjon, og har du lyst på en problemfri hverdag er det serviceavtalen ServiPro du skal velge.

– Med ServiPro har vi satt planlagt vedlikehold i system, sier salgssjef Øystein Svendsen fra Bravida. Det betyr at du får en komplett løsning på forebyggende vedlikehold, der vi kvalitetssikrer alle dine byggtekniske anlegg.

Som kunde betyr det forutsigbar driftsøkonomi, godt inneklima og ikke minst en konkurransedyktig bygningsmasse.

– Som privatperson lærer man raskt at det lønner seg å følge serviceintervallene på bilen, framfor å vente til noe går galt og så gå gjennom en kostbar reparasjon. Slik er det for bedrifter og bygningsansvarlige også, sier Svendsen. Ulempen er at de i verste fall risikerer produksjonsstans når noe går galt, med alt det kan medføre av store kostnader.

– Det er derfor helt bevisst at navnet på vår beste serviceavtale er satt sammen av ordene service og proaktiv. ServiPro handler tross alt om forebyggende vedlikehold og kvalitetssikring, slik at du som bygningsansvarlig kan sove trygt om natten, sier han.

Tverrfaglig kompetanse gjør deg trygg


ServiPro er basert på Bygningsdeltatabellen (NS 3451) og dens krav til ettersyn, kontroll og vedlikeholdsoppgaver. Omfanget i serviceavtalen kan avtales for hvert og et av byggene til kunden, basert på kapasitet og kompetanse på kundens eget driftspersonell.

– Systemet er veldig fleksibelt og det er lett å endre dersom det skjer endringer i ønsket omfang, sier Sven Erik Nilsen - salgs og markedssjef i Bravida.

– Med over 3.000 medarbeidere fordelt på over 60 avdelinger i Norge er Bravida en av landets desidert største aktører innen tekniske installasjoner. Det gir oss et fantastisk fagmiljø proppet med tverrfaglig kompetanse, fortsetter han.

– Vår brede ekspertise gjør at vi kan tilby serviceavtaler som ikke er begrenset til bare et fagområde. For deg som kunde gir det økt trygghet, og ikke minst mindre administrasjon - fordi du bare har et kontaktpunkt du trenger å forholde deg til.

– Samtidig er det ikke nok å bare gjøre jobben. Den skal også dokumenteres. Alle våre servicerapporter blir derfor lagret digitalt, slik at kunden til enhver tid har komplett oversikt over eiendommens fulle dokumentasjon. Den dagen du må dokumentere at bygningen er i henhold til regelverket, for eksempel når det gjelder brann- og sikkerhet, vil du altså være i trygge hender.

– Litt av tankegangen bak ServiPro var jo at vi ville utfordre bransjen med tanke på fagkompetanse og gjennomføring. Vi har et spesielt fokus på sikkerhet, energi og inneklima, og at det skal være enkelt å endre i avtalen om det skulle dukke opp nye behov.
Har du en ServiPro avtale kan du altså stole på at du er en prioritert kunde, avslutter Nilsen.

Fordeler med ServiPro:

  • En samlet serviceavtale på tvers av tekniske fag
  • Full dokumentasjon (digital lagring av alle servicedokumenter)
  • Stort potensiale for å redusere kostnadene ved service betraktelig
  • En forebyggende, langsiktig og helhetlig vedlikeholdsplan, som inkluderer produsentenes krav til vedlikehold av produkter
  • Jevnlige kontroller i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Forutsigbar driftsøkonomi og en konkurransedyktig bygningsmasse
  • Mulighet til å spare 40-60 % i rent energiforbruk ved valg av riktige løsninger
  • Et kontaktpunkt gir langt mindre administrasjon

Les mer om ServiPro her.