Fremtidsrettet samfunnsaktør

Samfunnsutvikling

Som en av de ledende aktørene innen prosjektog service er Bravida med og utvikler dagens og morgendagens samfunn. Vi vil tilby bærekraftige og trygge løsninger, lære opp fremtidens installatører, støtte forskning og bidra til bransjens og samfunnets utvikling.

Viktige deler:

  • Kontakt med universiteter øker interessen for bransjen. Som et ledd i å øke interessen for bransjen blant ingeniører, forsterker Bravida synligheten og tilstedeværelsen ved universiteter og høyskoler i hele Norden. Vi møter og knytter kontakt med studenter og lærere. Vi bidrar også innen utdanning og forskning.
  • Vi tilbyr lærlingplasser. Vi tilbyr lærlingplasser innen våre teknikkområder, noe som igjen kan føre til en langsiktig relasjon.
  • Vi samarbeider med WaterAid. Bravida er samarbeidspartner med organisasjonen WaterAid, som arbeider i verdens fattigste samfunn for at alle mennesker skal få bærekraftig tilgang til vann og sanitet, noe som er helt grunnleggende for enhver samfunnsutvikling.