Få Et tryggere elektrisk anlegg med lysbuevakt

Visste du at ved en enkel installasjon i sikringsskapet, kan du unngå brann i det elektriske anlegget?

I moderne sikringsskap er det installert jordfeilautomater, men noe av utfordringen er at en stor del av brannene i norske bygg starter med lysbuer som oppstår et eller annet sted ute i installasjonen. En lysbue er en type gnist. Faren er når denne lysbuen, eller gnisten, blir stående på grunn av feil. Den genererer store mengder varme og kan derfor forårsake brann.

Lysbuevaktene monteres enkelt som en tilleggsmodul på hver enkelt kurs i sikringsskapet. Den fungerer slik at den overvåker hele installasjonen på den aktuelle sikringskursen og detekterer de unormale og uønskede lysbuene ved å bryte strømmen.

Installasjon av lysbuevakt foregår på samme måte som når vi installerer sikringsskap. I et vanlig sikringsskap i boliger er det vanligvis nok plass til å installere dette. Det egner seg veldig godt å installere lysbuevakter samtidig med at man rehabiliterer sikringsskapet eller bygger ny bolig. 

Kontakt oss

Kontakt en av våre avdelinger direkte her